V osm hodin byli již všichni účinkující plně připraveni na svůj důležitý úkol. Celý dav herců, recitátorů, zpěváků, hudebníků, tanečníků či jiných dobrovolníků se následně přesunul do kopidlenské sokolovny ke generální zkoušce, v níž zúčastnění předvedli výsledky své několikaměsíční poctivé kulturní dřiny nejprve svým spolužákům.

Nejdůležitější okamžik účinkujících však nastal teprve téhož dne večer, kdy bylo odstartováno vystoupení pro širokou veřejnost.

Celým programem provázely žákyně 9. třídy Adéla Kovářová a Victoria – Ann Šulcová, které přivítaly na pódiu nejprve kamarády z místní mateřské školy. Malí předškoláci zde předvedli nadšený taneční a hudební rej pod vedením učitelek Ilony Ondráčkové a Andrey Novotné.

Následně ovládli jeviště chlapci a děvčata z prvního stupně základní školy. Mladší účinkující uchvátili publikum pestrým sledem recitace, zpěvu, tance, hry na zobcové flétny či dalšími uměleckými kreacemi. Učitelky Barbora Komárková, Bohuslava Podzimková, Jitka Koutníková, Ivana Podzimková a vychovatelka Ilona Komárková mohly být na své malé umělce právem hrdé.

Večer vyvrcholil divadelním představením žáků 9. třídy kopidlenské základní školy nacvičené ve spolupráci s dívkami školního Literárního kroužku. Spojené soubory nastudovaly pod vedením učitelky Ilony Pluhařové hru „Letem světem dějinami Kopidlna". Ilona Pluhařová vytvořila každému z protagonistů jeho roli, jak se říká, přímo na tělo, a to podle povahy a zájmů toho či onoho člena souboru. Členky literárního kroužku zároveň během vystoupení prezentovaly svou vlastní literární tvorbu na téma kramářských básní.

Diváci tak mohli společně s mladistvými herci proplout důležitými okamžiky historie Kopidlna, v níž mohli například objevit tajemství vzniku názvu města, setkali se zde s českým králem Ludvíkem Jagellonským a jeho dvorem, prožívali okolnosti přidělení erbovního znaku pánům z Kopidlna a jiné důležité kopidlenské historické momenty.

Události z historie

Protagonisté i diváci museli vzápětí čelit nástrahám a útrapám třicetileté války. Než se kdo nadál, přišlo 19. století a období převratných společenských změn. V Kopidlně byla zavedena pošta, císařpán nechal vybudovat silnici od Jičína, brzy vyrostl ve městě cukrovar a roku 1925 se všem rozsvítilo, většinou díky zavedení elektrického proudu. Prudký sled událostí vyvrcholil pochopitelně v roce 2014.

Všichni účinkující, jejich učitelky i další dobrovolníci, kteří přispěli k úžasnému uskutečnění kulturního představení, si zaslouží pochvalu ve stylu vskutku královském. Od přítomného skvělého obecenstva se vystupující několikrát dočkali bouřlivého potlesku. Jak však praví známé přísloví: „Není důležitý jen dosažený cíl, ale zejména putování k němu." Naši kulturní cestu jsme si opravdu užili plnými doušky a na některé z výše jmenovaných aktérů můžeme prozradit, že se během svého směřování k divadelnímu vrcholu smíchy káceli přímo na jeviště. Ilona Pluhařová