Téma letošního 12. ročníku „Cesty Apropa" se ponese v duchu kočovného života, čímž navazujeme na putovní tábor pořádaný v srpnu.

Cílem Apropa je prohloubit vzájemné pochopení lidí tzv. normálních a lidí, kteří se odlišují ať již svým postižením, kulturou, kořeny apod. Věříme, že tato akce přispěje k vytvoření vyváženého obrazu na lidi s postižením, na lidi odlišné kultury. Proto jsme se v připravované benefici zaměřili na vyzdvižení čtyř hodnot (odvaha, radost, kamarádství a opravdovost), na které by se nemělo ani dnes zapomínat.

ODVAHA je důležitá pro překonávání obtížných činností nebo pro započetí činností nových. Lidé s postižením mají odvahy více než dost, když se opětovně snaží překonat svůj handicap a dennodenně vynakládají úsilí a překonávají překážky, jež jim život připravuje v podobě běžných činností, pro zdravého člověka tak samozřejmých a triviálních.

Další důležitou hodnotou je RADOST, kterou člověk projevuje, když prožívá pocity štěstí z hezkých věcí či zážitků, usmívá se na svět kolem sebe a sdílí tak své štěstí s druhými. Takovou formou radosti je i KAMARÁDSTVÍ, které by mělo být založeno na vzájemné podpoře, důvěře a jistotě.

V neposlední řadě chceme vyzdvihnout OPRAVDOVOST, spontánnost, kdy si lidé s postižením na nic nehrají, nepřetvařují se, jsou sví ve své přirozenosti a přijímají život takový, jaký je.

Programem vás bude provázet komentátor Jan Kovařík. Jako připomínku na tuto akci si budete moci v předsálí divadla zakoupit předměty vyrobené našimi klienty, jako např. luludži květiny, malované židle, batikované šátky či keramické ozdoby.

Výtěžek na služby
Vstupné je jako každý rok dobrovolné a výtěžek z celé akce bude věnován na rozšíření služby sociální rehabilitace. Smyslem této služby je pomoci osobám s lehčím mentálním či fyzickým postižením snadněji zvládnout běžné činnosti každodenního života.

Chcete-li se oprostit od každodenního shonu, svých starostí a povinností, přijďte mezi nás a přeneste se s námi do doby, kdy ještě po světě bloudili kočovníci. Bude to radostné, odvážné, kamarádské a opravdové. Klienti, pracovníci a dobrovolníci Apropa se na vás moc těší!   Ivana Fialová