Výstava představí prostřednictvím autentických předmětů ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně historickou formu českého marionetového divadla, připomene výtvarnou podobu a technologii tehdy nejběžněji používaných loutek a dekorací, naznačí společenské postavení a funkci tohoto divadla. Ukáže vybrané produkty z dílen nejvýznamnějších řezbářských mistrů 19. a počátku 20. století, seznámí publikum s druhy loutek, typologií postav a řezbářským rukopisem předních tvůrců.

K nejcennějším patří loutky z dílny Mikoláše Sychrovského z Mirotic, řezbářů Suchardů z Nové Paky a v Praze trvale žijícího Itala Josefa Allesiho. K raritám se řadí marionety loutkářů a řezbářů Flachsů příslušných do Vlásenic. Z mladších loutkáři uznávaných tvůrců jsou zastoupeny řezby Jindřicha Adámka z Dobrušky a Vojtěcha Zacha z Kutné Hory.

Aranžmá výjevů z her a ukázky rozmluv konkrétních postav dovozují charakteristický repertoár marionetového divadla.