Žena jako věčné téma mnoha umělců má i zde mnoho podob. „Bez nich to nejde a s nimi už vůbec ne; jsem 33 let ženatý, otec i dědeček byli sochaři. Ženy v jejich dílech vždycky hrály velkou roli, a u mě tomu není jinak.
Já ale neztvárňuji pouze ženy, ale i milence nebo muže, kteří disponují duchovní silou nebo prožívají velkou bolest jako Kristus, ta mě fascinuje,“ uvedl výtvarník.
V příštím roce oslaví šedesáté narozeniny, a proto mu byla nabídnuta možnost prezentovat svou tvorbu v prostorách Klementina, které pojmou až 90 děl. Na otázku, co by chtěl ještě dokázat, odpověděl stroze: „ Třeba se zítra ještě probudit, všechno je relativní a já si nedávám dlouhodobé cíle, “ dodal na závěr.