Knihovník: Josef Nálevka
E-mail: Knihovna.Tetin @seznam.cz
Výpůjční doba: pátek 19 – 20 hodin.
Internet pro veřejnost: pátek 19 – 20 hodin, dále kdykoliv po dohodě.
Umístění knihovny: samostatná místnost v budově obecního úřadu
Obecní úřad Tetín: http://www.tetin.e-obec.cz

Zdejší knihovna v obci funguje již dlouhou řadu let. Od roku 1971 je zde knihovníkem Josef Nálevka, který knihovnu vede již 40 let. Sám tedy pamatuje, když se před třiceti lety knihovna stěhovala z nevyhovujících prostor do samostatné místnosti v budově obecního úřadu, kde sídlí dodnes.

Po celou dobu se Josef Nálevka příkladně věnuje své práci v knihovně. S láskou a obětavostí pečuje o knihy a také se stará o své čtenáře. Těch má v dnešní době okolo dvaceti. Mezi nimi můžeme najít dvě děti, několik občanů nedalekého Vřesníku, kde knihovna zanikla, a čtyři chataře.

Čtenáři, kteří se do knihovny nemohou dostavit ze zdravotních či jiných důvodů, mohou využít donáškovou službu. Pan Nálevka jim knihy vybere a osobně donese až domů. Dvakrát ročně také jezdí do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně vybrat soubory knih. Čtenáři si mohou předem zažádat, o jaké knihy mají zájem, a ty jsou jim následně dovezeny. Nejvíce se čtou venkovské romány, detektivky a také jsou v oblibě kuchařské knihy.

V roce 2006 byl do knihovny zaveden internet. Ten je možno využívat ve výpůjční době knihovny, což je každý pátek od 19 do 20 hodin. Připojení internetu bylo pořízeno z projektu Internetizace knihoven. Ten však byl v letošním roce ohrožen. Ministerstvo kultury nakonec slíbilo, že do konce tohoto roku bezplatný provoz zajistí. Poté bude potřeba hledat další možnosti, aby knihovna v souvislosti se zrušením internetu nezanikla.

Pan Nálevka v letošním roce oslavil významné životní jubileum, a proto bychom chtěli využít této příležitosti a popřát mu dodatečně hodně zdraví a hlavně poděkovat za jeho dlouholetou činnost v knihovně.⋌Lenka Knapová