Více než 130 návštěvníků bylo v sobotu 29. března svědkem proměny Místní knihovny v Pecce v Knihovnu Kryštofa Haranta. Samotný Kryštof se svojí ženou Annou Saloménou v doprovodu družiny sestoupil z hradu a odhalil desku s novým jménem knihovny. Vše se odehrálo za zvuku fanfár a výstřelů z historických pistolí. Po slavnostním přípitku byli všichni návštěvníci pozváni k prohlídce a k malému občerstvení. K této události byl také připraven mimořádný sobotní provoz.

„Naše knihovna se tímto slavnostním přejmenováním připojila k letošním harantovským oslavám. Je to pro nás příležitost se ještě více zviditelnit," prozradila knihovnice Lenka Knapová. „Jméno Kryštofa Haranta jsme si vybrali nejen proto, že letos slavíme jeho 450. výročí narození, ale také proto, že to byla nejvýznamnější historická osobnost pro naše městečko. Nechali jsme se inspirovat některými knihovnami v našem okolí, které se také v nedávné době při podobných příležitostech přejmenovaly, například v Miletíně, Jičíně nebo Libošovicích."

Týden po této slavnosti z prvního dubnového pátku na sobotu se v knihovně svítilo dlouho do noci. Konal se zde totiž další ročník Noci s Andersenem. Letos bylo vybráno 9 dětí z prvního stupně ZŠ a MŠ Pecka, které zde zažily kouzelnou noc plnou dobrodružství. Na programu bylo opět mnoho soutěží, her, zábavy a samozřejmě i čtení. Děti se dozvěděly nejen, kdo to byl H. Ch. Andersen a jaké napsal pohádky, ale také se změnily v detektivy a pátraly po ztracené knize. Vrcholem celé akce byl opět noční výstup na hrad a na závěr balonková diskotéka s tombolou.

„Celá akce se koná jako odměna pro děti, které mají rády knížky, čtou a navštěvují knihovnu. Program je přizpůsoben pro první stupeň základních škol. Během večera se snažíme u dětí zábavnou formou – soutěžením a hraním – prohloubit jejich zájem o knížky a čtení. Velkým zážitkem je potom pro ně spaní mezi spoustou dětských knih. Ráno si odnášejí mnoho dobrot a odměn, které pro ně byly pořízeny za podpory Městyse Pecka." svěřuje se knihovnice Lenka Knapová, která celou akci pro peckovské děti zorganizovala.  (lk)