Jičínský patricijský rod Rostů, jehož genealogická linie směřuje až k řediteli jičínského gymnázia Františku Lepařovi, si zde nechal ve 20. letech 18. století zbudovat mohutnou barokní vilu, k níž náležela rozlehlá ovocná štěpnice a soukromá kaple sv. Isidora. Poměrně nenápadná kaple z roku 1727, kterou bychom pro její omšelý zevnějšek a poničený interiér nejspíše minuli bez většího zájmu, je ve skutečnosti velmi pozoruhodnou sakrální stavbou, která je díky své historii a až nezvykle velkému množství dochovaných písemných pramenů odborníky pokládána za významnou barokní památku v kontextu celé České republiky!

Kaple sv. Isidora na úbočí vrchu Brada.Nezvyklé je už samotné zasvěcení kaple sv. Isidoru. Kde se vzal na Jičínsku kult španělského světce, patrona Madridu a ochránce sedláků, jemuž není v širokém okolí zasvěcena žádná další církevní stavba? Založení kaple na Vinici opřádá stará rodová legenda, podle níž měl její zakladatel František Ignác Rost usnout na okraji ovocného sadu, na místě budoucí kaple, a když se ze svého snu probudil, našel na svém těle položený malý devoční obrázek s vyobrazením neznámého světce.

Legenda má překvapivě reálné jádro, jehož rozluštění si pro nás spolu s poutavým výkladem o historii kaple a dalších hmotných dokladech svatoisidorském kultu na Jičínsku připravily historičky Jana Stráníková a Vladislava Říhová. Ti z vás, kteří si oblíbili naše odkrývání neznámých a zapomenutých kapitol z historie jičínského kraje, by si neměli nechat ujít setkání, které proběhne v pátek 31. října od 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.
Budeme se těšit na vaši návštěvu! Za Jičínskou besedu Pavel Kracík.

www.jicinskabeseda.cz