Nejde o zábavný pořad, naopak, přivádí moudré lidi, aby na posluchače přenášeli své myšlenky, vzpomínky, dokreslují svoji profesi a životní osudy. A ještě připomenu prospěšnost tohoto druhu pořadu. Do malého sevřeného prostoru cukrárny posadit na úctyhodné křeslo vypravěče, obklopit ho zblízka posluchači, kteří se s hostem sblíží, čtou jeho nadšení v očích, vnímají mimiku, gestikulaci, celou osobnost. Každý host tu odhalí sám sebe, své nitro, svoji nejvlastnější přirozenost.

Teď prozradím, koho jsem ve středu 8. října v 17 hodin pozval do pořadu Poetické podvečery s Křeslem pro hosta v cukrárně Karolínka v Libáni.Vykreslil jsem si představu první dámy televize Kamilu Moučkovou.Tady se nebude určitě cítit ve své kůži moderátorky,naopak tu usedne v civilní roli, aby návštěvníci prožili hodinku rozjímání neobyčejného člověka.

Kamilu Moučkovou zajisté zná hodně lidí, ale ne každý ji zná stejně dobře jako její vrstevníci z rozhlasu nebo televize. Tudíž jako dlouholetou moderátorku televizních zpravodajských pořadů. Byla první hlasatelkou nově vzniklých Televizních novin, jež se začaly vysílat od Nového roku 1957.

Připomenu také nepříliš slavnou neobvyklou turistickou hostinu vojsk Varšavské smlouvy. Kamila Moučková se zapojila do protiokupačního vysílání televize a v den příchodu cizích armád si vůbec jako první hlasatelka přivlastnila datum 21. srpna 1968. Vysílala celý den, až do momentu, kdy ji ze studia vyvedli ozbrojení sovětští vojáci. V dubnu roku 1970 vláda vydala dekret, jímž Kamilu Moučkovou odvolala z vysílání televize.Od té doby až do roku 1989 začala dělat takzvanou kariéru.

Dramatické změny a veletoče.Tahle dáma svým neuvěřitelným novinářským talentem a krásným jazykem obsluhovala jako kantýnská a servírka hosty v hereckém klubu Komorního divadla, žila v ústraní, uklízela a lepila pytlíky,v momentě plynoucího času se angažovala v disentu a stala se jednou z prvních signatářek Charty 77, pomáhala šířit zakázanou literaturu. Od devadesátého roku se všem otevřel dokořán svět a známá tvář Kamily Moučkové si opět v Čs.televizi začala vybírat ze stovek textů ty nejzajímavější. Připojilo se Rádio Svobodná Evropa a Hnutí pro občanskou svobodu a toleranci.

V roce 2008 byla uvedena do Dvorany slávy TýTý, v dubnu 2013 obdržela Cenu Arnošta Lustiga. Významný český kardiolog a přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, profesor Jan Pirk, výběr zdůvodnil slovy:„ Morální kvality Kamily Moučkové se v plné míře prokázaly při Pražském jaru 1968 ..... Přes veškerý nátlak však nikdy od svých názorů neustoupila." Prezident republiky Miloš Zeman v roce 2013 odevzdal Kamile Moučkové medaili Za zásluhy.

Na Křeslo v Libáni usedne příjemná, ušlechtilá a elegantní dáma, která od padesátých let až do dneška zanechává hlubokou stopu v našem kulturním a společenském životě.   Zdeněk Vokurka