Hořice – kostel Českobratrské církve evangelické
19.00 – 20.00 Setkání se zpěvy z Taizé, program sestavený z písní a čtení z Písma. Zapojit se může každý, kdo má chuť zpívat a rozjímat.
20.00 – 21.00 drobné občerstvení, pro zájemce prohlídka modlitebny, koncert hudebního spolku Dalibor.

Hořice, – kostel Narození Panny Marie
19.15 – 20.15 hodin
Předskokany hudebního vystoupení spolku Dalibor budou děti z MŠ Na Daliborce, které předvedou krátké pásmo písní a po nich je připraveno slíbené vystoupení hudebního spolku Dalibor.
17.00 – 18.00 Otevření kostela – volná prohlídka kostela, možnost výstupu na věž
17.00 – 19.00 Výtvarná dílna pro děti, prostranství před kostelem

Hořice – bývalá synagoga – modlitebna Církve československé husitské, Tovární ul. čp. 4
18.00 – otevření synagogy pro individuální prohlídky
19.00 – 21.30 hod. Workshop pro šikovné ruce malých i velkých (ZUŠ Hořice)
19.00 Z pokladnice nejen židovských tradic (vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Hořice
20.20 Šalom Alejchem Mír s vámi, slavnostní rozsvícení menory
20.30 Malý noční klezmer vystoupení skupiny Mackie Messer Klezmer Band z Turnova
21.00 Židovské památky Českého ráje projekce filmu

Choteč – kostel sv. Mikuláše
18.00 – 18.05 Zahájení Noci kostelů – P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz
18.05 – 18.10 Slovo starosty obce Choteč Jiřího Horáka
18.10 – 18.15 Pěvecké vystoupení
18.15 – 18.25 Historie obce Choteč a zdejšího kostela
18.25 – 18.30 VíraS – vystoupení křesťanské mládežnické kapely z Lázní Bělohradu
18.30 – 18.40 Svatý Mikuláš
18.40 – 18.45 VíraS
Křesťanská hudební skupina z Lázních Bělohradu
18.45 – 19.00 Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž
19.00 – 19.10 Výzdoba zdejšího kostela a umělecké styly užívané při výzdobách kostelů
19.10 – 19.15 Gregoriánské chorály – Mužský sbor Chrámu Všech svatých Lázně Bělohrad
19.15 – 19.25 Jaroslav Pantaleon Major – chotečský rodák, církevní umělec
19.15 – 19.25 Gregoriánské chorály – Mužský sbor Chrámu všech svatých Lázně Bělohrad
19.30 – 19.45 Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž
19.45 – 20.05 Malé zastavení v krajině – Choteč 23.5. 2014
20.05 – 20.15 Jan Křtitel Kuchař – chotečský rodák
20.15 – 20.30 Varhanní tvorba J.K.Kuchaře – ukázky
20.30 – 21.50 Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž
21.50 – 22.00 Zpěvy z Taizé a meditace – Chrámový sbor kostela Všech svatých v Lázních Bělohradu
Výstava originálu křížové cesty z dílny Jaroslava Pantaleona Majora. Mimořádná příležitost zhlédnout dílo Jaroslava P. Majora, zapůjčené z kostela ve Svatém Janu pod Skalou, v jeho rodné obci.
Možnost občerstvení – prostranství před kostelem – zajišťuje SDH Choteč

Jičín – Valdické předměstí, kostel Českobratrské církve evangelické,
17.00 – 18.00 Zpěvy bratrské písně z kancionálu, projekce
18.00 – 19.00 IZRAEL – izraelské písně, projekce
19.00 – 20.00 Spirituály v písni
Možnost prohlídky kostela až do 21:00 hod

Jičín – kostel sv. Ignáce
18.00 – 19.00 Dětská mše svatá
19. 00 – 20.00 – Děti pro děti
20.30 – 21.30 – Koncert smíšeného komorního sboru Bona Vita z Hořic, doprovodný program
Jičín – kostel sv. Jakuba
19.30 – 21.30 Koncert BONA NOTA – koncert komorního smyčcového orchestru z Pardubic
21.30 – 23. 00 Adorace
adorace se zpěvy z Taize

Konecchlumí – kostel sv. Petra a Pavla bude otevřen od 17 do 22 hodin. Možný je přístup i pro vozíčkáře.
Po noci kostelu je možno domluvit si vstup do kostela na email: kober.jiri@centrum.cz alespoň tři dny předem.

Nová Paka – Husův sbor Církve čs. husitské
17.00 – 19.15 Výtvarná dílna a program nejen pro děti. Jedním ze symbolů Noci kostelů může být světlo rozžaté svíce. Přijďte si takovou svíci potisknout barevnými vzory společně se svými dětmi a odneste si domů památku na tento jedinečný večer!
19.30 – 20.30 Koncert zpěvačky a kytaristky – Eva Henychová v Husově sbor.
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací.
Výstava obrazů výtvarnice Jany Svobodové. Abstraktní obrazy plné duchovních symbolů, hry světel a barev.
Přijďte se potěšit a popustit uzdu své fantazie …
Prohlídka prostor kulturní památky s výkladem.
Zpřístupněny budou prostory kůru, věže, zimní modlitebny. Vystoupit bude možné do věže až ke zvonům. V době přítomnosti varhaníka si budou návštěvníci moci vyzkoušet hru na tento královský nástroj .

Nová Paka – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00 – 19.00 Otevření kostela
19.00 – 23.00 Možnost si prohlédnout kostel s průvodcem či samostatně.
V lodi kostela bude výstava liturgických předmětů, které nám zanechali naši předkové
19.00 – 23.00 Výstup do věže ke zvonům s pohledem na klenby a výhledem na město

Nová Paka – kostel sv. Mikuláše
18.00 – 18.30 Koncert smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka
18.30 – 23.00 prohlídka kostela s možností průvodce

Nová Paka – Jednota bratrská v Kollárově ulici 456 zve od 18 do 0.30 hodin k návštěvě svého sboru. Zájemci si prohlédnou objekt včetně prostor Základní školy Brána, mají možnost rozhovoru o duchovních věcech s modlitbou, zahraje moderní živá hudba a přichystána bude ochutnávka kávy

Stará Paka – kostel sv. Vavřince
19.00 – 19.30 koncert – Chrámový novopacký sbor
19.30 – 23.00 Prohlídka kostela

Újezd pod Troskami – kostel sv. Jana Křtitele
19.00 bohoslužba slova
19.30 zahájení Noci kostelů
19.45 komentovaná prohlídka kostela
21.00 Ráchel Adamcová – varhany – Preludia a fugy J.S. Bacha
21.30 z historie naší farnosti – čtení z farní kroniky s projekcí
22.00 Jan Halama člen FOKu – violoncello ze sólových svit J. s. Bacha
22.30 modlitba nešpor
23.00 manželé Bohuslav a Eva Lédlovi – klavír a soprán
23.30 Adorace před Nejsvětější svátosti
24.00 zakončení

Vysoké Veselí – kostel sv. Mikuláše Tolentinského.
Od 18.00 hodin začne program místní romské dětské skupiny Liščata (písně, scénka, autorské čtení).

Také ZUŠ Hořice na Noci kostelů:
Hořice – Místní ZUŠka se připojuje k oslavám Noci kostelů trochu netradičně. V divadelním sále radnice pořádá páteční absolventský koncert žáků hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru. Celkem třiceti absolventům předá ředitelka školy a vyučující pedagog pamětní list a malý dárek.
Absolventský koncert začíná zítřejší pátek v 17 hodin, po něm následuje koncert v synagoze, na kterém zahrají a zazpívají mladší žáci základní umělecké školy, někteří i se svým učitelem.
A aby toho nebylo málo, tak od 19 hodin zveme všechny příznivce šikovných rukou, kdy od 19 do 21.30 hodin připravilo výtvarné oddělení také v synagoze workshop pro šikovné ruce malých i velkých.   Zdena Vaškovová