Řada vyznavačů specifického hudebního žánru proto nezůstávala pouze v lomu u Josefa, ale vydala se i na toulky či se šla někam smočit. My jsme se na festival podívali během sobotního odpoledne.