Tento jedinečný projekt, který během let přerostl ve vyhledávanou každoroční událost, spatřil světlo světa v roce 1991 díky nápadu nadšenců sdružených v Nadaci Jičín-město pohádky. Ta byla založena současně s festivalem, tedy v roce 1991. Od té doby uplynula pěkná řádka let, během nichž se stal věhlasným nejen zmíněný festival, ale došlo i na změny pro Nadaci JMP, v jejímž čele stál od počátku JUDr. Jaroslav Veselý.

Na základě nového Zákona o nadacích a nadačních fondech v roce 1997 se nadace transformovala v Nadační fond JMP. Transformace nepřinesla žádné problémy, pořádání festivalu, který byl a je největší aktivitou nadačního fondu, nebylo dotčeno, a zájem návštěvníků stoupal. S tím samozřejmě zcela logicky se zvětšoval objem programu a služeb, což se projevilo v rozpočtu festivalu. I ten se zvyšoval a narůstal, a tak stěžejním cílem lidí okolo „pohádky", jak se také festivalu v Jičíně říká, bylo naplnit každoročně zajímavě nejen program, ale sehnat i dostatečné množství finančních prostředků.

Pomoc sponzorů
Již od roku 1991 to byli především sponzoři, s jejichž finanční pomocí se festivalové ročníky rozjížděly. Zároveň od samého počátku byl patronem pohádkového dění Okresní úřad, kdy prvky regionality v programu se odrážely v přívlastku festivalu – celookresní, a pak samozřejmě město, v jehož venkovních i vnitřních prostorách se festival odehrával. Do programových a organizačních činností festivalu se každoročně zapojoval tehdejší kulturní dům, technické služby, K-klub, městská knihovna, školy, sportovci. Kupodivu vše fungovalo bez jakýchkoliv smluv, v důvěře a ve velké pohodě, která se v konečném efektu přenášela samozřejmě na návštěvníky, a ti se rádi vraceli.

Ale nebyla jenom idyla. I vzájemné vztahy města a NF JMP prošly v několika nedávných letech velmi problémovým obdobím, které skončilo 2. července 2012 uzavřením nové smlouvy o spolupráci mezi Nadačním fondem JMP a městem, která je v podstatě smlouvou o spolupořadatelství festivalu JMP. Zároveň v loňském roce zasedli v orgánech Nadačního fondu, tj. ve správní i dozorčí radě, zástupci města.

Uzavřená smlouva mezi NF JMP a městem Jičín je skutečně smlouvou o komunikaci, domluvě a spolupráci obou subjektů, o podpoře dobré věci a vztahu k hodnotě, která nás přesahuje. Lze o ní říci, že je smlouvou nadčasovou, smlouvou pro budoucnost. Již festival v roce 2012 se uskutečnil podle článků této smlouvy, a nebylo problémů.

Zklidnění vztahů
Došlo ke zklidnění, zablýsklo se na dobré časy a vztahy mezi městem a nadačním fondem, až na drobné maličkosti, jsou nyní na nejlepší úrovni za posledních šest let.

A právě proto nelze souhlasit s některými citacemi v článku Pohádková nadace kontra město Jičín, který vyšel v závěru měsíce dubna v Jičínském deníku, např. cituji: …"spojenectví města a NF JMP se dlouhodobě otřásá", a další. Škodí totiž oběma stranám, oběma spolupracujícím subjektům a jejich pracně navázaným upřímným snahám o spolupráci při spolupořádání festivalu Jičín – město pohádky.

V závěru přijměte několik podstatných informací k letošnímu festivalu JMP. Jeho 23. ročník se koná od 11. do 15. září 2013 pod záštitou České komise pro UNESCO a s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje. Šéfdramaturgem festivalu je Radovan Sál, výtvarnicí Petra Kůsová, ředitelkou festivalu Věra Marksová, v produkci pracuje Eva Špirochová a Dominik Malý. Pracovní téma festivalu „Mlýny" se promítá do milého podtitulu Kolo, kolo mlýnský, a jeho naplnění zajímavými a zábavnými pořady pro děti i kmety připravuje výše uvedený tým společně s Pohádkovým vejborem, který se schází pravidelně; do jeho řad zveme všechny, kteří mají chuť připravovat něco pro druhé. Více na www.pohadka.cz.⋌Věra Rychterová, předseda správní rady NF JMP