„Nechceme, aby některé z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se rozpomenou, co hezkého se v roce 2015 v kultuře na okrese událo, a přispějí k nominaci," oslovují veřejnost pořadatelé.

Návrh na udělení Štefana může podat každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte do 31. prosince 2015 na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz nebo na adresu: Bohumír Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín, tel. 493 523 492, mob. 723 128 942.

V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2015 (I. kategorie), nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti – II. kategorie).