Hlavní myšlenkou festivalu Jinčí čin je oživování zajímavých a leckdy opomíjených míst města Jičína. Tématem letošního ročníku se stala panelové sídliště. „Chceme poukázat na jejich půvab, výhody i nedostatky ale i na potřebu je památkově chránit.”, říkají organizátorky. Třídenní program bude zahájen 13. září v bývalé budově VZP na autobusovém nádraží, 14. září se přesune na sídliště Nové Město - Jih a dále v sobotu 15.září na sídliště Husova (U trati).

Doprovodný pohádkový program v JičíněNa život na sídlištích se program zaměří z praktického i teoretického pohledu. Každý den od 16 hodin budou probíhat přednáškové bloky na toto téma. Ve čtvrtek představí architekturu a urbanismus panelových sídlišť Michal Kohout, páteční přednáška Ondřeje Špačka rozebere život na sídlištích ze sociologického hlediska. Na tuto přednášku naváže diskuze zastupitelů města i obyvatel na téma současné situace a budoucího vývoje jičínských sídlišť. V sobotu Lenka Kužvartová přiblíží myšlenkové kořeny výstavby sídlišť.

Téma panelových sídlišť se však promítne i do dalších částí programu. Během tvořivých dílen si budou děti i dospělí moct vyrobit vlastní model paneláku, budku pro okřídlené obyvatele sídlišť nebo si vyzkoušet tvorbu grafiti. Aktivně se diváci budou moct zapojit i do sportovních utkání, ještě před samotným festivalem proběhne 1. září na sídlišti Nové město nohejbalový turnaj a během festivalové soboty se účastníci budou moct utkat ve fotbalovém klání.

Každý den bude program zakončen zajímavými koncerty, čtvrteční noc bude snivá - zazní hudba kapely Billow a hudebníka Lukase Landy. V pátek návštěvníky roztančí romská kapela Quatro boys a poté Dj Sestra. Na taneční atmosféru naváže v sobotu jeden z nejpovolanějsích odborníků diska Ventolin, zakončení festivalu si vezme na starost olomoucký hudební producent François Svalis.

Pro bližší a aktuální informace sledujte facebookovou stránku Jinčí čin a webovou stránku www.pohádka.cz.

Pavlína Svobodová