VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Předvánoční pohlednice ze Svaté země

Jičínsko / Jeruzalém - Poutní cesta do Svaté země – Izraele zahrnuje návštěvu Jeruzaléma, Betléma, Judské pouště, Jericha, Galileje i Nazaretu.

19.12.2007
SDÍLEJ:

Celkový pohled na Jeruzalém.Foto: Zdeněk Vokurka

Autor Předvánoční pohlednice Zdeněk Vokurka je organizátorem kulturního dění v Libáni. Proto v tento adventní čas otiskujeme jeho povídání o cestě do Svaté země.


Izrael je malá země,jako stát existuje šedesát let, jeho kořeny však prorůstají tisíciletími. Má nesmírné množství pamětihodností a je považován za rodiště Starého a Nového zákona. V Izraeli, v zemi známé spíše jako Svatá země, nás očekávají úchvatné události. Bible obsahuje spoustu přesných geografických údajů a přidává epizody. Abrahám na tato místa přivedl svůj lid, když hledal „zemi mlékem a strdím oplývající“. V evangeliích je vyložen život Ježíše Krista, který se zde narodil, žil, působil a zemřel. A prorok Muhammad Ibn Abdulláh, bývalý kupec z Mekky, zakladatel islámu, navštívil Jeruzalém při své posvátné „Noční cestě“. Zdejší památky propůjčují v určitém smyslu slova autenticitu.


Poutní cestu do Svaté země nabídla cestovní kancelář z Dobrušky, rodiště buditele a muzikanta F.L.Věka (Heka). Pobyt pěti desítek poutníků byl připraven s nejvyšší možnou pečlivostí, a připojím-li jméno průvodce Daniela Zajíce, poučeného biblisty, analytika a znalce izraelského vnitropolitického života, a jeho poutavé moderování památných křesťanských míst, pak musím zážitek z týdenního putování popsat jako ojedinělý.

Na letiště přijďte včas …

V cestovních podmínkách nám bylo sděleno, abychom se na letiště v Ruzyni dostavili už tři hodiny před odletem. Žádná letecká společnost nevěnuje bezpečnostním opatřením tolik pozornosti,jako izraelská El Al.Však také ví, proč. Co tomu předcházelo? Zdvořilý pohovor s každým účastníkem samostatně. Třeba kdo balil vaše zavazadlo, nechal jste ho někde bez dozoru, nepožádal vás někdo o předání balíčku nebo proč znovu navštěvujete Izrael. To byl můj případ. Do Svaté země jsem jel potřetí. Jsem už ve starším vydání, povídám, a tak si tu příležitost chci dopřát ještě jednou.


Po více než čtyřhodinovém pobytu v oblacích hvězdné noci obdivujeme úžasný východ slunce, pod námi Tel Aviv, moře světel a konečně Ben-Gurionovo letiště. Nejmodernější objekt pojmenovaný po prvním velkém státníkovi moderních židovských dějin. Před námi je týden ve Svaté zemi.


Cestou z letiště do Jeruzaléma a dále do Betléma jsme si velmi brzo uvědomili, že si musíme zvykat na to,že projíždíme státním územím Izraele, které je od palestinských měst odděleno hraniční závorou a přísným bezpečnostním opatřením. Navzdory všem těmto výjimečnostem si Izrael zachovává vůči poutníkům a turistům dobré vůle přívětivost a pohostinnost.

Betlém

Putování po Svaté zemi začalo místem Ježíšova narození. Betlém je od Jeruzaléma vzdálen co by kamenem dohodil. Od roku 1995 pod palestinskou samosprávou. Betlém, jehož jméno je odvozeno od Bet Lechem čili Dům chleba, zůstává legendárním a fantastickým městečkem. Leží na svahu skalnatého pahorku a okolní příroda stále připomíná obrázek ze vzdálených biblických časů. Na stráni kamenné příbytky, porosty oliv, cypřiše, stáda ovcí a ploužící se pastýře v hrubém bílém oblečení. Nad městem vyčnívá několik věží s kříži a pár minaretů s půlměsícem. Kolik zvláštní nálady po staletí snáší příroda na betlémskou krajinu.


Betlém jsem navštívil v listopadu, blíže k Vánocům. Velkými placatými kvádry vydlážděný prostor před bazilikou Narození Páně byl už plný poutníků a hlučných prodavačů pohlednic – pomalu postupujeme k jediným vstupním dveřím, pozůstatku z původního byzantského portálu. Dnes jim tradice přikládá význam Pokory. Vchod je totiž velmi úzký a sotva 164 cm vysoký. Dospělý člověk musí vstoupit v hlubokém předklonu.


Vcházíme do nejstaršího křesťanského chrámu. Čtyřicet čtyři monolitních sloupů z červeného mramoru a monumentální interiér s oltáři.Patří třem církvím – řecké ortodoxní, něco Arménům,větší část baziliky křesťanům.


Sestupujeme po staletí vyšlapaných sedmi schodech do jeskyně Narození. Stěny jsou pokryty červeným brokátem a obrázky, vzduch prosycený těžkou vůní z hořících svíček, snad i letitostí dýchající z původní pastýřské jeskyně.


Radostnou událost narození Ježíše připomíná stříbrná hvězda zapuštěná do vzácného mramoru a latinský nápis : Virgine Maria Jesus Christus natus est – Zde se narodil Panně Marii Ježíš Kristus. Patnáct bohatě zdobených stříbrných lamp, které představují různá křesťanská společenství, osvětluje přesné místo Ježíšova narození, oznamuje jeho příchod do lidských dějin. Scenerie betlémské události je prostá a plná pokory. A pokora patří k Vánocům.

Nebeský Jeruzalém

Ve slunečném listopadovém dnu stálo za to se nejdříve zastavit na Olivové hoře a být odměněn kouzelným pohledem na Jeruzalém. Tady se nejprve turisté dávají fotografovat u pestře vyparáděného velblouda, potom jedním pohledem přehlédnou Judskou pahorkatinu. Leží na protější straně, zasazená mezi dvě údolí. Slunce ozařuje růžové kameny mohutných zdí a hradeb. Mezi nízkými domky, které se k sobě choulí jako stádo ovcí, zablýskne se zlato kopulí a soubor stavení s obrovitou bání impozantního chrámu Božího hrobu. A tady zahrada Getsemane s bazilikou Agónie, pozornost přitahují kostely mezi spoustou starých oliv, nebo tam dole,jak ze stínu nápadně vystupuje bělost náhrobních kamenů. Byla to úžasná podívaná. Často slýchám a někde jsem to i četl, že v představách Jeruzalémských má Svaté město podobu královny odpočívající na trůně. Jiní zase tvrdí, že město je krásné jako snoubenka, která tuší, že je milována. Opravdu jsem tomu v této chvíli věřil.


Jeruzalém je městem tří náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Svatyně národů. Za starými hradbami se podobá svou výbavou Bibli. Stačilo přimhouřit oči, abychom pochopili její naučná a prorocká poselství.Vnímavý křesťan tu prožívá i ta výpravná čtyři evangelia a uličky podobenství. Každý dům, každá dlažební kostka, stará výzdoba na domě, výklenky, každý nápis, to všechno připomíná něco hodně vzdáleného, co nelze smazat. Zdi Starého Jeruzaléma sdělují poutníkovi, že nejsou historickou zkamenělinou. Pulzuje tu život.

Staré město

Do Starého města jsme vstoupili Jaffskou branou. Tady panuje největší ruch ze všech sedmi bran. Tady poznáte dnešek. Byli jsme jen částečkou neustávajícího proudu lidí, který se valil křivolakými uličkami. Staří, mladí, kněží v sutanách, skupiny poutníků, věřící i lhostejní, žebravé děti, patří sem i muži opření bradou o rukojeť sukovité hole, kluk s prknem chutného chleba, říkají mu pita, a zas spěchající kvarteto černých kněží, zřejmě koptové, jedni se hrnou za druhými.


Majitelé arabských kavárniček zvou na kávu ochucenou kardamomem, která je u nich jen ta nejlepší v celém Jeruzalémě. Prudké gestikulace prodavačů suvenýrů, hlasitě si skákají do řeči a přitom uhrančivým pohledem míří na cizince, který se brzy ocitne v jejich pavoučí síti. Stačí oškrábat nános času, abychom se ocitli ve stejné situaci, v jaké chodil sám Ježíš.Mezi stánky, mezi živou řekou kupců a těmi, kteří ani nechtěli vzhlédnout ke hvězdám.
Chvatně si v tom hemžení klestíme cestu k místu,které není dost dobře možné vynechat. Tady, na Via Dolorosa (Křížová cesta), začíná kříž utrpení. Naše nohy nahmatávají staletími prošlapanou dlažbu, po níž Ježíš kráčel a klopýtal pod tíhou ran a těžkého trámu. Je tu zachována a chráněna část dlažby, kde Ježíše k smrti odsoudil římský místodržící Pilát.


Křížová cesta je obrovitým jevištěm posvátného divadla. Začíná v hloubi muslimské čtvrti a končí uvnitř chrámu Svatého hrobu ukřižováním na Golgotě a pak zastavením u místa, kde Ježíš ukončil svůj pozemský život. Samotný hrob je umístěn hluboko pod rotundou. Dlouhá fronta poutníků, vstupující i vycházející mají v rukou rozsvícené svíčky, vrážejí do sebe a postupují zvolna. Doba návštěvy této nejsvětější památky je omezená. Muž hlídající prostor stále vyzývá k odchodu a nepřipouští odmluvu.

Getsemanská zahrada

A pak si to zamíříme ke Getsemanské zahradě. Kněz čte z evangelia a my si prohlížíme olivové starce. Na každém kmeni vidíme usilovnou myšlenkovou práci ducha staletí a větrů a klademe si otázku, kolik z nich asi pamatuje krvavý pot Ježíše. Právě tady se odehrával velký boj. Zatímco se to tu poutníky jen hemží,v sousední bazilice Národů je klid a ticho. Nejcennější pozůstatek z byzantského kostela leží uprostřed hlavní lodi; část skály obklopené železnou trnovou korunou. Připomíná místo modlitby Ježíše během památného večera před jeho zatčením.


Biblické vyprávění pokračuje na hoře Sion v místnosti s pěknými gotickými detaily.V tomto skromném pokoji, který známe jako Večeřadlo, Ježíš se svými apoštoly prožil Poslední večeři, rozjímal o zradě Jidáše a ustavil eucharistii.


Ve stejné budově, v dolním podlaží, je významná religiózní památka.V malé místnosti se nachází uctívaný kenotaf krále Davida, přikrytý modrým vyšívaným sametem. Jedno z nejposvátnějších židovských míst.

Zeď nářků

Pod Chrámovou horou se zdvihá masivní zeď z ohromných kamenných kvádrů. Pozůstatek chrámové stavby z doby Heroda Velikého. Po staletí se ji říká Zeď nářků a představuje nejposvátnější židovské místo vůbec. Symbol lidu a národa. Stalo se místem nepřetržitých modliteb. Pod širým nebem se scházejí věřící, kladou tvář na staré kameny nebo se hluboce klanějí a odříkávají modlitby. Muži se modlí po levé straně, ženy s dětmi mají vyhrazený prostor vpravo. Viděl jsem řadu prosebníků, jak píší svá přání Bohu na útržky papírků a vkládají je do štěrbin mezi kameny. Nežidé také mohou přistoupit ke Zdi nářků, ovšem pod podmínkou, že si pokryjí hlavu kulatou jarmulkou. Abychom se sem vůbec dostali, museli jsme projít velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. Skoro jako na letišti.


A stejná opatření čekají všechny, kdo se vydají na prohlídku Chrámové hory. Uprostřed velké kamenné dvorany stojí majestátní Skalní chrám s pozlacenou kopulí, s krásným modrým keramickým obložením a s verši z koránu. Je to spíše svatyně než mešita, skvost islámské architektury. Turisté dovnitř nemají přístup. A tak se sytíme slovem průvodce. Skalní chrám je všeobecně posvátné místo. Křesťanům připomíná důležité události z Ježíšova mládí, židům je svaté pro příběh o Abrahámovi a Izákovi, který se zde odehrál.

Svaté místo a vznešený prostor patří především muslimům. Podle různých tvrzení se odtud ze skály vznesl prorok Muhammad na nebesa. Dodnes tu můžeme spatřit otisk jeho chodidla. Věhlasný památník obětí holocaustu v Jad Vašem v Jeruzalémě den co den zaplňují turisté a poutníci z celého světa.Velmi působivý zážitek zanechala Síň jmen s věčným ohněm a pak Památník dětí, děsivé místo v zrcadlech osvětlené svíčkami, kde hlas ze záznamu stále dokola předčítá jména téměř 1,5 milionu dětí zavražděných nacisty.


Prochodil jsem Jeruzalém křížem krážem a všemi rozhledy. Určitě něco zanedbám, protože na pohlednici už nemám moc místa. Pokračuji v cestě na východ od Jeruzaléma.

Poušť a Jericho

Pouštní místa v Judei jsou nekonečné pláně drsných a suchých kopců a hluboké příkopy. Judská poušť se rozprostírá východně od Jeruzaléma až dolů k břehům Mrtvého moře. Horko, všude kolem špičaté homole, ale také oblast nábožensky významná, poněvadž připomíná příběhy ze života Ježíše a „Hlas volajícího na poušti“ Jana Křtitele.


Cestou k Jerichu prožívali jsme různá překvapení. Uprostřed horké Judské pouště skupiny beduínů. Jejich tábory mají hranaté stany, před nimi osel, stáda ovcí a velbloudi. Životní styl se prý den ode dne proměňuje. Do blízkosti svých stanů vás nepustí, ale z letmého pohledu z autobusu předpokládám, že se jim na poušti daří dobře.Vedle osla moderní terénní auto.


Jericho leží uprostřed Judské pouště a může se pochlubit bohatou biblickou minulostí. Slyšíme o něm i v Novém zákoně. Je to příběh o slepci, kterého Ježíš učinil vidoucím, především o malém celníkovi Zacheovi, který vylezl na moruši, aby viděl Ježíše. Takový strom tu stojí dodnes. Jeho stáří se odhaduje na více než dva tisíce let. Poutníci jeden po druhém se opírají o objemný kmen, každý chce mít na památku fotografii.

Pokušení

Jericho dnešních dnů leží v hluboké propadlině, v úrovni 250 metrů pod hladinou moře. Nad městem se tyčí hora Pokušení, známá spíše jako Mons Quarantana.V evangeliu to znamená čtyřicet dní a čtyřicet nocí, které Ježíš strávil na poušti, kde se postil a byl pokoušen ďáblem.


Navštívit Svatou zemi a nedokázat se posadit na hladinu teplých vod Mrtvého moře jako do křesla si nikdo nedokáže odepřít. Moře má tak vysoký obsah soli, že se v něm nelze potopit, ani si pořádně zaplavat. Než vstoupíte do vody Mrtvého moře, předchází varování.


Vysoká koncentrace minerálií je účinná, avšak při styku se sebemenším škrábnutím působí bolest. Vyvarovali jsme se vniknutí vody do očí. Některým plavcům se to podařilo a věřte, bylo to zlé. Pálí to jako horký písek. Ale teď je čas, abychom uháněli z vody přes kamenitou pláž a nánosu lepkavých minerálií na těle se zbavili pod sprchou. Čeká nás dlouhá cesta.

Cesta po Galileji

Cestování po biblické Galileji bylo příjemné. Krásná krajina, zelené pruhy, travnatá údolí, všude úrodná půda. Galilea nás především spojuje s Ježíšem, který zde působil.V blízkosti Genezaretského jezera učinil osm nejznámějších zázraků. Genezaretské jezero je hlavním zdrojem vody v Izraeli a napájí ho řeka Jordán. Od biblických časů proslulo hojností ryb. Tady si Ježíš ze zdejších rybářů vybral učedníky a zde „kráčel po vodě“.


Slunce se blížilo k poledni a náš autobus zastavil v jednom z nejzajímavějších poutních míst, Kána Galilejská je vesnička poblíž Nazareta. Dalo by se toho říci mnoho, zůstanu však u základního příběhu evangelia, protože je to první zázrak Ježíše v Galileji. Zázrak při svatbě, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Františkánský kostel má kryptu se vzácnými nádobami, prý používanými hosty připomenuté svatby. Nebyl jsem proto překvapen, že se poutníci houfně vrhají do vybraných obchodů s vínem, aby si nakoupili tekutý suvenýr s biblickou etiketou s nápisem Cana Wedding Wine.


Blízko břehu Genezaretského jezera,v místě plném biblických ohlasů stojí kostelík a uvnitř čedičová skála. Říká se jí Mensa Christi a evangelijní příběh zaznamenává, jak se tu Ježíš zjevil svým učedníkům třetí den po svém vzkříšení a jak ustanovil Petra hlavou křesťanské církve.


Zde se také pod širým nebem pro naše poutníky konala bohoslužba. Celebroval ji P. Jiří Č e r n ý z farnosti Lázně Bělohrad. Nebyla to jediná mše ve Svaté zemi, bylo jich několik. Prožívat všechny události na místech, která vykládají evangelia, bylo pro naše poutníky, pro křesťany i pro laiky zážitkem a posílením víry.

Nazaret

Putování po Svaté zemi jsem začal místem Ježíšova narození v Betlémě. A pouť uzavírám v Nazaretu.To město nemohu vynechat. V době Ježíšova narození a dětství zcela jistě existovalo jako obec. Teprve to, co učinil Ježíš, dodalo Nazaretu vážnost a věhlas. Dnes je docela špinavým arabsko-křesťanským poutním městem s čilým životem. Jsou v něm soustředěny všechny významné památky. Bazilika Zvěstování je pozoruhodnou moderní svatyní se zvláštním vchodem uvnitř chrámu do jeskyně Zvěstování a s nápisem na pilíři „Ave Maria.“


Tady se Marii podle evangelia zjevil archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval poselství, že porodí syna a dá mu jméno Ježíš.To vše na věčnou památku evangelijní události.


Tady také končí moje putování v rozmanité zemi s bohatým kulturním a náboženským dědictvím lidstva. Čtenářům Jičínského deníku pod betlémskou hvězdou posílám přání spokojených vánočních svátků a krásné rodinné vztahy.

19.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Dispečer 20 000 Kč Dopravní dispečeři Koordinátor/-ka spediční dopravy. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 59000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Koordinátor/-ka spediční dopravy, PP na dobu neurčitou, 1. 13. Plat, 2. 14. Plat, 3. Stravenky, 4. Věrnostní dovolená, 5. Příplatek na dovolenou, 6. Akce organizujeme zdarma zájezd na vinobraní, motokáry, paintball, lodě, Vánoční večírek a další, 7. Ovoce každé úterý dáváme zdarma ovoce pro celou pobočku, na celý týden, 8. Každý odpracovaný rok 1-5 navyšujeme základ mzdy, 9. Individuální měsíční prémie ke mzdě, 10. Týmové měsíční prémie ke mzdě, 11. Vzdělání a profesní rozvoj, 12. Dárek ke svatbě / narození miminka, , , , V případě zájmu své životopisy zasílejte na e-mail: personalniodd@feetransport.cz. Pracoviště: Fee transport s.r.o.- pracoviště jičín, Křižíkova, č.p. 1099, 506 01 Jičín 1. Informace: Daniel Panáček, +420 735 755 934. Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 22 000 Kč Provozní zámečníci, údržbáři ÚDRŽBÁŔ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ÚDRŽBÁŔ, ELEKTRIKÁŘ, V případě zájmu kontaktujte paní Romanu Orctovou na emailové adrese: romana.orctova@fhp-ww.com nebo osobně na adrese pracoviště: Lázně Bělohrad ( úterý, čtvrtek od 12.00 hod. do 13.30 hod.), případně na tel. čísle: 493 760 514, 702 180 874, Požadujeme: , Vyučení v oboru nebo praxe na podobné pozici, vyhláška č. 50 podmínkou, , Hlavní odpovědnosti:, Instalace a seřizování strojů, Práce s hydraulickými, pneumatickými a mechanickými zařízeními, havarijní a preventivní opravy strojů, , Nabízíme:, zázemí stabilní mezinárodní firmy s dlouholetou tradicí, propracovaný systém firemního vzdělávání, možnost pracovat na nových projektech a zajímavých technologiích, , Zaměstnanecké výhody:, Příspěvky na stravování, 5 dnů dovolené navíc, zaměstnanecké slevy na výrobky Vileda, vzdělávací kurzy a školení, , Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.. Pracoviště: Freudenberg home a cleaning solutions s.r.o., závod lázně bělohrad, 507 81 Lázně Bělohrad. Informace: Romana Orctová, +420 493 760 514,702 180 874. Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 24 000 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KUCHAŘ/-KA - pracoviště Hořice., V případě zájmu volejte na tel.: 777315890 p. Slavík nebo pište na e-mail: reznictviuslaviku@seznam.cz., Požadujeme:, - dlouholetá praxe s vařením (vyučení není podmínkou), vaření s pomocí konvektomatu, - náplň práce: vaření, doprava do ostatních prodejen, výpomoc ve výrobě, - aktivní řidič skupiny B, - zodpovědné a samostatné jednání, Nabízíme:, - slušné jednání, - práci v čistém a příjemném prostředí rodinné firmy, - jednosměnný provoz , - zaměstnanecké slevy na maso a uzeniny , - jistotu měsíčního příjmu. Pracoviště: Jaroslav slavík - řeznictví u slavíků, Palackého náměstí, č.p. 78, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jaroslav Slavík, +420 777 315 890. Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech PRACOVNÍK/-CE ÚKLIDU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-CE ÚKLIDU, V případě zájmu předem kontaktujte paní Janu Rajtrovou na telefonní čísle: 725 785 665, případně zašlete životopis na e-mailovou adresu: hradec.kralove@diseven.cz . , Pracoviště nenavštěvovat, kontaktní osoba se na něm nenachází. , , Samostatný pracovník úklidu v průmyslovém objektu na 7,5 hodin, případně je možné domluvit individuální zkrácený úvazek. Výhodou jsou zkušenosti s úklidem. , dle §75 zákona o zaměstnanosti je pozice vhodná i pro OZP., Práce je určena rovněž i pro absolventy/-ky.. Pracoviště: D.i. seven, a.s. - pracoviště hořice, Husova, č.p. 734, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jana Rajtrová, +420 725 785 665.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 13.–14. října 2018

Stromy pro Olgu Havlovou a pomník pro dávno padlého nepřítele: videa víkendu

Vítězem 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou na dostihovém závodišti v Pardubicích se stal  Jan Faltejsek na Tzigane du Berlais.
AKTUALIZOVÁNO
73

Borec Faltejsek. Pátý triumf!

Lomnické kino slavilo premiéru

Lomnice nad Popelkou /FOTO/ - Po roce oprav a modernizace se lomnické kino představilo veřejnosti.

Dělat věci jinak se vyplatí. A u erotických pomůcek to platí také

Přední česká produktová designérka Anna Marešová získala za svůj vibrátor z kolekce Whoop.de.doo mezinárodní cenu Red Dot a za Venušiny kuličky Národní cenu za design. Dnes se svým týmem pracuje na nové pražské výletní tramvaji T3 Coupé.

Na Zvičině se drakiádou rozloučili s letní sezonou

Zvičina - Pohodovou sobotu v doprovodu ukázkového babího léta si užili výletníci, kteří se vydali na Zvičinu.

Platil dívce za sex pervitinem a prodával ji známému. Dostal pět let

Hradec Králové - Pět let ve věznici s ostrahou a dvouletý podmíněný trest udělil krajský soud dvěma mužům, kteří sedmnáctileté dívce platili za sex pervitinem.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Komunální volby do zastupitelstev obcí 2018 (5. a 6. října 2018)
Seznam kandidátů, jak se volí v komunálních volbách, zpravodajství, výsledky komunálních voleb 2018 a přehled možných koalic v zastupitelstvu vaší obce. Volby do magistrátu a zastupitelstva krajských měst (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Zlín)

Senátní volby 2018 (1. kolo 5. a 6. října 2018, 2. kolo 12. a 13. října 2018)
Aktuální složení Senátu, seznam kandidátů do Senátu, výsledky senátních voleb 2018 pro volební obvody: Sokolov, Chomutov, Rokycany, Domažlice, České Budějovice, Praha 12, Praha 4, Praha 8, Praha 2, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benešov, Chrudim, Náchod, Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno-město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava-město, Karviná, Vsetín, Zlín.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT