VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Předvánoční pohlednice ze Svaté země

Jičínsko / Jeruzalém - Poutní cesta do Svaté země – Izraele zahrnuje návštěvu Jeruzaléma, Betléma, Judské pouště, Jericha, Galileje i Nazaretu.

19.12.2007
SDÍLEJ:

Celkový pohled na Jeruzalém.Foto: Zdeněk Vokurka

Autor Předvánoční pohlednice Zdeněk Vokurka je organizátorem kulturního dění v Libáni. Proto v tento adventní čas otiskujeme jeho povídání o cestě do Svaté země.


Izrael je malá země,jako stát existuje šedesát let, jeho kořeny však prorůstají tisíciletími. Má nesmírné množství pamětihodností a je považován za rodiště Starého a Nového zákona. V Izraeli, v zemi známé spíše jako Svatá země, nás očekávají úchvatné události. Bible obsahuje spoustu přesných geografických údajů a přidává epizody. Abrahám na tato místa přivedl svůj lid, když hledal „zemi mlékem a strdím oplývající“. V evangeliích je vyložen život Ježíše Krista, který se zde narodil, žil, působil a zemřel. A prorok Muhammad Ibn Abdulláh, bývalý kupec z Mekky, zakladatel islámu, navštívil Jeruzalém při své posvátné „Noční cestě“. Zdejší památky propůjčují v určitém smyslu slova autenticitu.


Poutní cestu do Svaté země nabídla cestovní kancelář z Dobrušky, rodiště buditele a muzikanta F.L.Věka (Heka). Pobyt pěti desítek poutníků byl připraven s nejvyšší možnou pečlivostí, a připojím-li jméno průvodce Daniela Zajíce, poučeného biblisty, analytika a znalce izraelského vnitropolitického života, a jeho poutavé moderování památných křesťanských míst, pak musím zážitek z týdenního putování popsat jako ojedinělý.

Na letiště přijďte včas …

V cestovních podmínkách nám bylo sděleno, abychom se na letiště v Ruzyni dostavili už tři hodiny před odletem. Žádná letecká společnost nevěnuje bezpečnostním opatřením tolik pozornosti,jako izraelská El Al.Však také ví, proč. Co tomu předcházelo? Zdvořilý pohovor s každým účastníkem samostatně. Třeba kdo balil vaše zavazadlo, nechal jste ho někde bez dozoru, nepožádal vás někdo o předání balíčku nebo proč znovu navštěvujete Izrael. To byl můj případ. Do Svaté země jsem jel potřetí. Jsem už ve starším vydání, povídám, a tak si tu příležitost chci dopřát ještě jednou.


Po více než čtyřhodinovém pobytu v oblacích hvězdné noci obdivujeme úžasný východ slunce, pod námi Tel Aviv, moře světel a konečně Ben-Gurionovo letiště. Nejmodernější objekt pojmenovaný po prvním velkém státníkovi moderních židovských dějin. Před námi je týden ve Svaté zemi.


Cestou z letiště do Jeruzaléma a dále do Betléma jsme si velmi brzo uvědomili, že si musíme zvykat na to,že projíždíme státním územím Izraele, které je od palestinských měst odděleno hraniční závorou a přísným bezpečnostním opatřením. Navzdory všem těmto výjimečnostem si Izrael zachovává vůči poutníkům a turistům dobré vůle přívětivost a pohostinnost.

Betlém

Putování po Svaté zemi začalo místem Ježíšova narození. Betlém je od Jeruzaléma vzdálen co by kamenem dohodil. Od roku 1995 pod palestinskou samosprávou. Betlém, jehož jméno je odvozeno od Bet Lechem čili Dům chleba, zůstává legendárním a fantastickým městečkem. Leží na svahu skalnatého pahorku a okolní příroda stále připomíná obrázek ze vzdálených biblických časů. Na stráni kamenné příbytky, porosty oliv, cypřiše, stáda ovcí a ploužící se pastýře v hrubém bílém oblečení. Nad městem vyčnívá několik věží s kříži a pár minaretů s půlměsícem. Kolik zvláštní nálady po staletí snáší příroda na betlémskou krajinu.


Betlém jsem navštívil v listopadu, blíže k Vánocům. Velkými placatými kvádry vydlážděný prostor před bazilikou Narození Páně byl už plný poutníků a hlučných prodavačů pohlednic – pomalu postupujeme k jediným vstupním dveřím, pozůstatku z původního byzantského portálu. Dnes jim tradice přikládá význam Pokory. Vchod je totiž velmi úzký a sotva 164 cm vysoký. Dospělý člověk musí vstoupit v hlubokém předklonu.


Vcházíme do nejstaršího křesťanského chrámu. Čtyřicet čtyři monolitních sloupů z červeného mramoru a monumentální interiér s oltáři.Patří třem církvím – řecké ortodoxní, něco Arménům,větší část baziliky křesťanům.


Sestupujeme po staletí vyšlapaných sedmi schodech do jeskyně Narození. Stěny jsou pokryty červeným brokátem a obrázky, vzduch prosycený těžkou vůní z hořících svíček, snad i letitostí dýchající z původní pastýřské jeskyně.


Radostnou událost narození Ježíše připomíná stříbrná hvězda zapuštěná do vzácného mramoru a latinský nápis : Virgine Maria Jesus Christus natus est – Zde se narodil Panně Marii Ježíš Kristus. Patnáct bohatě zdobených stříbrných lamp, které představují různá křesťanská společenství, osvětluje přesné místo Ježíšova narození, oznamuje jeho příchod do lidských dějin. Scenerie betlémské události je prostá a plná pokory. A pokora patří k Vánocům.

Nebeský Jeruzalém

Ve slunečném listopadovém dnu stálo za to se nejdříve zastavit na Olivové hoře a být odměněn kouzelným pohledem na Jeruzalém. Tady se nejprve turisté dávají fotografovat u pestře vyparáděného velblouda, potom jedním pohledem přehlédnou Judskou pahorkatinu. Leží na protější straně, zasazená mezi dvě údolí. Slunce ozařuje růžové kameny mohutných zdí a hradeb. Mezi nízkými domky, které se k sobě choulí jako stádo ovcí, zablýskne se zlato kopulí a soubor stavení s obrovitou bání impozantního chrámu Božího hrobu. A tady zahrada Getsemane s bazilikou Agónie, pozornost přitahují kostely mezi spoustou starých oliv, nebo tam dole,jak ze stínu nápadně vystupuje bělost náhrobních kamenů. Byla to úžasná podívaná. Často slýchám a někde jsem to i četl, že v představách Jeruzalémských má Svaté město podobu královny odpočívající na trůně. Jiní zase tvrdí, že město je krásné jako snoubenka, která tuší, že je milována. Opravdu jsem tomu v této chvíli věřil.


Jeruzalém je městem tří náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Svatyně národů. Za starými hradbami se podobá svou výbavou Bibli. Stačilo přimhouřit oči, abychom pochopili její naučná a prorocká poselství.Vnímavý křesťan tu prožívá i ta výpravná čtyři evangelia a uličky podobenství. Každý dům, každá dlažební kostka, stará výzdoba na domě, výklenky, každý nápis, to všechno připomíná něco hodně vzdáleného, co nelze smazat. Zdi Starého Jeruzaléma sdělují poutníkovi, že nejsou historickou zkamenělinou. Pulzuje tu život.

Staré město

Do Starého města jsme vstoupili Jaffskou branou. Tady panuje největší ruch ze všech sedmi bran. Tady poznáte dnešek. Byli jsme jen částečkou neustávajícího proudu lidí, který se valil křivolakými uličkami. Staří, mladí, kněží v sutanách, skupiny poutníků, věřící i lhostejní, žebravé děti, patří sem i muži opření bradou o rukojeť sukovité hole, kluk s prknem chutného chleba, říkají mu pita, a zas spěchající kvarteto černých kněží, zřejmě koptové, jedni se hrnou za druhými.


Majitelé arabských kavárniček zvou na kávu ochucenou kardamomem, která je u nich jen ta nejlepší v celém Jeruzalémě. Prudké gestikulace prodavačů suvenýrů, hlasitě si skákají do řeči a přitom uhrančivým pohledem míří na cizince, který se brzy ocitne v jejich pavoučí síti. Stačí oškrábat nános času, abychom se ocitli ve stejné situaci, v jaké chodil sám Ježíš.Mezi stánky, mezi živou řekou kupců a těmi, kteří ani nechtěli vzhlédnout ke hvězdám.
Chvatně si v tom hemžení klestíme cestu k místu,které není dost dobře možné vynechat. Tady, na Via Dolorosa (Křížová cesta), začíná kříž utrpení. Naše nohy nahmatávají staletími prošlapanou dlažbu, po níž Ježíš kráčel a klopýtal pod tíhou ran a těžkého trámu. Je tu zachována a chráněna část dlažby, kde Ježíše k smrti odsoudil římský místodržící Pilát.


Křížová cesta je obrovitým jevištěm posvátného divadla. Začíná v hloubi muslimské čtvrti a končí uvnitř chrámu Svatého hrobu ukřižováním na Golgotě a pak zastavením u místa, kde Ježíš ukončil svůj pozemský život. Samotný hrob je umístěn hluboko pod rotundou. Dlouhá fronta poutníků, vstupující i vycházející mají v rukou rozsvícené svíčky, vrážejí do sebe a postupují zvolna. Doba návštěvy této nejsvětější památky je omezená. Muž hlídající prostor stále vyzývá k odchodu a nepřipouští odmluvu.

Getsemanská zahrada

A pak si to zamíříme ke Getsemanské zahradě. Kněz čte z evangelia a my si prohlížíme olivové starce. Na každém kmeni vidíme usilovnou myšlenkovou práci ducha staletí a větrů a klademe si otázku, kolik z nich asi pamatuje krvavý pot Ježíše. Právě tady se odehrával velký boj. Zatímco se to tu poutníky jen hemží,v sousední bazilice Národů je klid a ticho. Nejcennější pozůstatek z byzantského kostela leží uprostřed hlavní lodi; část skály obklopené železnou trnovou korunou. Připomíná místo modlitby Ježíše během památného večera před jeho zatčením.


Biblické vyprávění pokračuje na hoře Sion v místnosti s pěknými gotickými detaily.V tomto skromném pokoji, který známe jako Večeřadlo, Ježíš se svými apoštoly prožil Poslední večeři, rozjímal o zradě Jidáše a ustavil eucharistii.


Ve stejné budově, v dolním podlaží, je významná religiózní památka.V malé místnosti se nachází uctívaný kenotaf krále Davida, přikrytý modrým vyšívaným sametem. Jedno z nejposvátnějších židovských míst.

Zeď nářků

Pod Chrámovou horou se zdvihá masivní zeď z ohromných kamenných kvádrů. Pozůstatek chrámové stavby z doby Heroda Velikého. Po staletí se ji říká Zeď nářků a představuje nejposvátnější židovské místo vůbec. Symbol lidu a národa. Stalo se místem nepřetržitých modliteb. Pod širým nebem se scházejí věřící, kladou tvář na staré kameny nebo se hluboce klanějí a odříkávají modlitby. Muži se modlí po levé straně, ženy s dětmi mají vyhrazený prostor vpravo. Viděl jsem řadu prosebníků, jak píší svá přání Bohu na útržky papírků a vkládají je do štěrbin mezi kameny. Nežidé také mohou přistoupit ke Zdi nářků, ovšem pod podmínkou, že si pokryjí hlavu kulatou jarmulkou. Abychom se sem vůbec dostali, museli jsme projít velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. Skoro jako na letišti.


A stejná opatření čekají všechny, kdo se vydají na prohlídku Chrámové hory. Uprostřed velké kamenné dvorany stojí majestátní Skalní chrám s pozlacenou kopulí, s krásným modrým keramickým obložením a s verši z koránu. Je to spíše svatyně než mešita, skvost islámské architektury. Turisté dovnitř nemají přístup. A tak se sytíme slovem průvodce. Skalní chrám je všeobecně posvátné místo. Křesťanům připomíná důležité události z Ježíšova mládí, židům je svaté pro příběh o Abrahámovi a Izákovi, který se zde odehrál.

Svaté místo a vznešený prostor patří především muslimům. Podle různých tvrzení se odtud ze skály vznesl prorok Muhammad na nebesa. Dodnes tu můžeme spatřit otisk jeho chodidla. Věhlasný památník obětí holocaustu v Jad Vašem v Jeruzalémě den co den zaplňují turisté a poutníci z celého světa.Velmi působivý zážitek zanechala Síň jmen s věčným ohněm a pak Památník dětí, děsivé místo v zrcadlech osvětlené svíčkami, kde hlas ze záznamu stále dokola předčítá jména téměř 1,5 milionu dětí zavražděných nacisty.


Prochodil jsem Jeruzalém křížem krážem a všemi rozhledy. Určitě něco zanedbám, protože na pohlednici už nemám moc místa. Pokračuji v cestě na východ od Jeruzaléma.

Poušť a Jericho

Pouštní místa v Judei jsou nekonečné pláně drsných a suchých kopců a hluboké příkopy. Judská poušť se rozprostírá východně od Jeruzaléma až dolů k břehům Mrtvého moře. Horko, všude kolem špičaté homole, ale také oblast nábožensky významná, poněvadž připomíná příběhy ze života Ježíše a „Hlas volajícího na poušti“ Jana Křtitele.


Cestou k Jerichu prožívali jsme různá překvapení. Uprostřed horké Judské pouště skupiny beduínů. Jejich tábory mají hranaté stany, před nimi osel, stáda ovcí a velbloudi. Životní styl se prý den ode dne proměňuje. Do blízkosti svých stanů vás nepustí, ale z letmého pohledu z autobusu předpokládám, že se jim na poušti daří dobře.Vedle osla moderní terénní auto.


Jericho leží uprostřed Judské pouště a může se pochlubit bohatou biblickou minulostí. Slyšíme o něm i v Novém zákoně. Je to příběh o slepci, kterého Ježíš učinil vidoucím, především o malém celníkovi Zacheovi, který vylezl na moruši, aby viděl Ježíše. Takový strom tu stojí dodnes. Jeho stáří se odhaduje na více než dva tisíce let. Poutníci jeden po druhém se opírají o objemný kmen, každý chce mít na památku fotografii.

Pokušení

Jericho dnešních dnů leží v hluboké propadlině, v úrovni 250 metrů pod hladinou moře. Nad městem se tyčí hora Pokušení, známá spíše jako Mons Quarantana.V evangeliu to znamená čtyřicet dní a čtyřicet nocí, které Ježíš strávil na poušti, kde se postil a byl pokoušen ďáblem.


Navštívit Svatou zemi a nedokázat se posadit na hladinu teplých vod Mrtvého moře jako do křesla si nikdo nedokáže odepřít. Moře má tak vysoký obsah soli, že se v něm nelze potopit, ani si pořádně zaplavat. Než vstoupíte do vody Mrtvého moře, předchází varování.


Vysoká koncentrace minerálií je účinná, avšak při styku se sebemenším škrábnutím působí bolest. Vyvarovali jsme se vniknutí vody do očí. Některým plavcům se to podařilo a věřte, bylo to zlé. Pálí to jako horký písek. Ale teď je čas, abychom uháněli z vody přes kamenitou pláž a nánosu lepkavých minerálií na těle se zbavili pod sprchou. Čeká nás dlouhá cesta.

Cesta po Galileji

Cestování po biblické Galileji bylo příjemné. Krásná krajina, zelené pruhy, travnatá údolí, všude úrodná půda. Galilea nás především spojuje s Ježíšem, který zde působil.V blízkosti Genezaretského jezera učinil osm nejznámějších zázraků. Genezaretské jezero je hlavním zdrojem vody v Izraeli a napájí ho řeka Jordán. Od biblických časů proslulo hojností ryb. Tady si Ježíš ze zdejších rybářů vybral učedníky a zde „kráčel po vodě“.


Slunce se blížilo k poledni a náš autobus zastavil v jednom z nejzajímavějších poutních míst, Kána Galilejská je vesnička poblíž Nazareta. Dalo by se toho říci mnoho, zůstanu však u základního příběhu evangelia, protože je to první zázrak Ježíše v Galileji. Zázrak při svatbě, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Františkánský kostel má kryptu se vzácnými nádobami, prý používanými hosty připomenuté svatby. Nebyl jsem proto překvapen, že se poutníci houfně vrhají do vybraných obchodů s vínem, aby si nakoupili tekutý suvenýr s biblickou etiketou s nápisem Cana Wedding Wine.


Blízko břehu Genezaretského jezera,v místě plném biblických ohlasů stojí kostelík a uvnitř čedičová skála. Říká se jí Mensa Christi a evangelijní příběh zaznamenává, jak se tu Ježíš zjevil svým učedníkům třetí den po svém vzkříšení a jak ustanovil Petra hlavou křesťanské církve.


Zde se také pod širým nebem pro naše poutníky konala bohoslužba. Celebroval ji P. Jiří Č e r n ý z farnosti Lázně Bělohrad. Nebyla to jediná mše ve Svaté zemi, bylo jich několik. Prožívat všechny události na místech, která vykládají evangelia, bylo pro naše poutníky, pro křesťany i pro laiky zážitkem a posílením víry.

Nazaret

Putování po Svaté zemi jsem začal místem Ježíšova narození v Betlémě. A pouť uzavírám v Nazaretu.To město nemohu vynechat. V době Ježíšova narození a dětství zcela jistě existovalo jako obec. Teprve to, co učinil Ježíš, dodalo Nazaretu vážnost a věhlas. Dnes je docela špinavým arabsko-křesťanským poutním městem s čilým životem. Jsou v něm soustředěny všechny významné památky. Bazilika Zvěstování je pozoruhodnou moderní svatyní se zvláštním vchodem uvnitř chrámu do jeskyně Zvěstování a s nápisem na pilíři „Ave Maria.“


Tady se Marii podle evangelia zjevil archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval poselství, že porodí syna a dá mu jméno Ježíš.To vše na věčnou památku evangelijní události.


Tady také končí moje putování v rozmanité zemi s bohatým kulturním a náboženským dědictvím lidstva. Čtenářům Jičínského deníku pod betlémskou hvězdou posílám přání spokojených vánočních svátků a krásné rodinné vztahy.

19.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 12 200 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov POMOCNÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: POMOCNÝ/-Á STAVEBNÍ DĚLNÍK/-ICE, V případě zájmu pište na email: voronyuk@seznam.cz nebo volejte na 777 754 540., Požadujeme: praxe v oboru stavebnictví výhodou., Časté vysílání na pracovní cesty po celé ČR, jedná se o práci ve výškách. , Vhodné i pro cizince na krátkodobé povolení.. Pracoviště: Vladyslav voronyuk-pracoviště, 506 01 Jičín 1. Informace: Vladyslav Voronyuk, +420 776 237 754.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 14 060 Kč

Prodavači smíšeného zboží PRACOVNÍK/-CE OBCHODNÍHO PROVOZU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14060 kč, mzda max. 16260 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: PRACOVNÍK/-CE OBCHODNÍHO PROVOZU - oddělení pekárny, pultů a doplňování na oddělení ovoce a zelenina (noc/noc) - pracoviště Jičín., V případě zájmu se dostavte během otevírací doby k pultu informací prodejny. Můžete psát i na e-mail: 11028paf@cz.tesco-europe.com, bližší informace PO-PÁ od 8.00-14.00 hod na tel.: 725 885 727 pí Petříková., , V ČEM JE PRÁCE NA OBCHODNÍCH JEDNOTKÁCH SPECIÁLNÍ?, Jsme v přímém kontaktu s lidmi, pro které tohle všechno děláme. S našimi zákazníky. Každý den se staráme o jejich spokojenost. Snadno poznáme, že děláme svou práci dobře; spokojeného zákazníka nepřehlédnete., , JAKÁ BUDE VAŠE ROLE U NÁS?, Jako pracovník/ce obchodního provozu jste pro nás tou nejdůležitější osobou na prodejní ploše. Díky vám naši zákazníci dostanou to nejlepší zboží a budou se při nákupech cítit příjemně. Jednoduše řečeno, vaším nejdůležitějším úkolem je udělat našeho zákazníka spokojeného. Navíc každý den je jiný a vy se tak určitě nebudete nudit - můžete si vybrat, zda budete pracovat jako pokladní, na pultech s lahůdkami nebo doplňovat zboží. Budete kontrolovat, aby bylo zboží v regálech doplněno a zda je zajištěna čerstvost produktů a záruční lhůta. A samozřejmě, když vás zákazník požádá o pomoc, budete se mu snažit co nejlépe poradit a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe., , JSTE PRO NÁS TEN PRAVÝ/Á?, - Povídáte si rádi s lidmi a ochota pomoci pro vás není cizí slovo , - Pracujete rádi v týmu a je pro vás důležitá dobrá atmosféra , - Snažíte se dívat na prodejní plochu očima zákazníka, aby u nás měl skvělý zážitek z nakupování , - Nevadí vám práce na směny, - Nemusíte být expert - všechno potřebné vás naučíme , - Pozice pracovníka obchodního provozu rozhodně nemusí být posledním krokem -podporujeme, kariérní růst a váš rozvoj , - Při výběru pracovních směn se vám snažíme vyjít maximálně vstříc. Můžete si u nás vybrat i částečný úvazek nebo brigádu. Nemusíte se tedy rozhodovat, co je pro vás nejdůležitější - zda je to rodina, volný čas nebo kariéra , - získáte slevu 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících), - Využijte až 6 dní rekondičního volna na základě počtu odpracovaných let, - Můžete se účastnit mnoha aktivit a událostí, které organizujeme pro vás, vaši rodinu i děti, - Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Tesco stores čr a. s., jičín, Hradecká, č.p. 1104, 506 01 Jičín 1. Informace: Petra Petříková, +420 725 885 727.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 810 Kč

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví REFERENT/-KA PAMÁTKOVÉ PÉČE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA PAMÁTKOVÉ PÉČE , , Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, absolvoval vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech - architektura, pozemní stavitelství, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči. Dále má dobré komunikační schopnosti, pracuje na PC, vlastní řidičský průkaz sk. B, vítána zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy a znalost cizího jazyka., , Zaměstnanecké výhody:, 5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity, , Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné., Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD a RD., , Přihlášky do výběrového řízení obsahují jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. , K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., , Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 16. srpna 2018., , Pro bližší informace kontaktujte pana Mgr. Martinu Mezeru na e-mailové adrese: mezera@mujicin.cz, tel.č. : 493 545 190, případně osobně na adrese společnosti: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Pracoviště: Město jičín, Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Martin Mezera, +420 493 545 190.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/-ka MKD. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 28. Poznámka: V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: jobs@cscargo.cz, případně volejte na tel.: 724 741 258 Havelka., Požadujeme základní vzdělání, ŘP sk. C+E, praxe v MKD výhodou, profesní průkaz způsobilosti řidiče, kartu do tachografu, psychologické vyšetření. Vhodné pro absolventy, občany EU, cizince na zaměstnanecké karty. Nabízíme PP na dobu neurčitou, náborový příspěvek.. Pracoviště: C.s.cargo a.s. jičín, Hradecká, č.p. 1116, 506 01 Jičín 1. Informace: Jindřich Havelka, +420 724 741 258.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Lípy na oslavu založení republiky

Ilustrační foto.

Klus, Lenny i Mládek. Hrady CZ lákají na rozmanitý program

Jubilejního country festivalu Pod Hůrou se dočkáte v sobotu

Lázně Bělohrad - Dvacátým ročníkem country festivalu Pod Hůrou ožije v sobotu od 14 hodin zámecký park v Lázních Bělohradu.

Setkání s fotografem v Libošovicích

Libošovice - Místní knihovna zve širokou veřejnost do Galerie na návsi na slavnostní uvedení prázdninové výstavy, a to v sobotu 21. července od 16 hodin.

Park pulsoval romskou hudbou

Jičín - Koncert Jana Bendiga přilákal do zámeckého parku mnoho jeho příznivců a především fanynek. Na pódium přivedl i novou chlapeckou kapelu Roma Boyz, které dělá producenta.

Do Roškopova se vracejí jako domů

Roškopov /FOTO/ - Další z dílen přivítala v tomto týdnu děti z celé republiky. Originální roškopovský tábor je tak oblíbený, že během hodiny jsou většinou všechny dílny zabukovány.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT