VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Předvánoční pohlednice ze Svaté země

Jičínsko / Jeruzalém - Poutní cesta do Svaté země – Izraele zahrnuje návštěvu Jeruzaléma, Betléma, Judské pouště, Jericha, Galileje i Nazaretu.

19.12.2007
SDÍLEJ:

Celkový pohled na Jeruzalém.Foto: Zdeněk Vokurka

Autor Předvánoční pohlednice Zdeněk Vokurka je organizátorem kulturního dění v Libáni. Proto v tento adventní čas otiskujeme jeho povídání o cestě do Svaté země.


Izrael je malá země,jako stát existuje šedesát let, jeho kořeny však prorůstají tisíciletími. Má nesmírné množství pamětihodností a je považován za rodiště Starého a Nového zákona. V Izraeli, v zemi známé spíše jako Svatá země, nás očekávají úchvatné události. Bible obsahuje spoustu přesných geografických údajů a přidává epizody. Abrahám na tato místa přivedl svůj lid, když hledal „zemi mlékem a strdím oplývající“. V evangeliích je vyložen život Ježíše Krista, který se zde narodil, žil, působil a zemřel. A prorok Muhammad Ibn Abdulláh, bývalý kupec z Mekky, zakladatel islámu, navštívil Jeruzalém při své posvátné „Noční cestě“. Zdejší památky propůjčují v určitém smyslu slova autenticitu.


Poutní cestu do Svaté země nabídla cestovní kancelář z Dobrušky, rodiště buditele a muzikanta F.L.Věka (Heka). Pobyt pěti desítek poutníků byl připraven s nejvyšší možnou pečlivostí, a připojím-li jméno průvodce Daniela Zajíce, poučeného biblisty, analytika a znalce izraelského vnitropolitického života, a jeho poutavé moderování památných křesťanských míst, pak musím zážitek z týdenního putování popsat jako ojedinělý.

Na letiště přijďte včas …

V cestovních podmínkách nám bylo sděleno, abychom se na letiště v Ruzyni dostavili už tři hodiny před odletem. Žádná letecká společnost nevěnuje bezpečnostním opatřením tolik pozornosti,jako izraelská El Al.Však také ví, proč. Co tomu předcházelo? Zdvořilý pohovor s každým účastníkem samostatně. Třeba kdo balil vaše zavazadlo, nechal jste ho někde bez dozoru, nepožádal vás někdo o předání balíčku nebo proč znovu navštěvujete Izrael. To byl můj případ. Do Svaté země jsem jel potřetí. Jsem už ve starším vydání, povídám, a tak si tu příležitost chci dopřát ještě jednou.


Po více než čtyřhodinovém pobytu v oblacích hvězdné noci obdivujeme úžasný východ slunce, pod námi Tel Aviv, moře světel a konečně Ben-Gurionovo letiště. Nejmodernější objekt pojmenovaný po prvním velkém státníkovi moderních židovských dějin. Před námi je týden ve Svaté zemi.


Cestou z letiště do Jeruzaléma a dále do Betléma jsme si velmi brzo uvědomili, že si musíme zvykat na to,že projíždíme státním územím Izraele, které je od palestinských měst odděleno hraniční závorou a přísným bezpečnostním opatřením. Navzdory všem těmto výjimečnostem si Izrael zachovává vůči poutníkům a turistům dobré vůle přívětivost a pohostinnost.

Betlém

Putování po Svaté zemi začalo místem Ježíšova narození. Betlém je od Jeruzaléma vzdálen co by kamenem dohodil. Od roku 1995 pod palestinskou samosprávou. Betlém, jehož jméno je odvozeno od Bet Lechem čili Dům chleba, zůstává legendárním a fantastickým městečkem. Leží na svahu skalnatého pahorku a okolní příroda stále připomíná obrázek ze vzdálených biblických časů. Na stráni kamenné příbytky, porosty oliv, cypřiše, stáda ovcí a ploužící se pastýře v hrubém bílém oblečení. Nad městem vyčnívá několik věží s kříži a pár minaretů s půlměsícem. Kolik zvláštní nálady po staletí snáší příroda na betlémskou krajinu.


Betlém jsem navštívil v listopadu, blíže k Vánocům. Velkými placatými kvádry vydlážděný prostor před bazilikou Narození Páně byl už plný poutníků a hlučných prodavačů pohlednic – pomalu postupujeme k jediným vstupním dveřím, pozůstatku z původního byzantského portálu. Dnes jim tradice přikládá význam Pokory. Vchod je totiž velmi úzký a sotva 164 cm vysoký. Dospělý člověk musí vstoupit v hlubokém předklonu.


Vcházíme do nejstaršího křesťanského chrámu. Čtyřicet čtyři monolitních sloupů z červeného mramoru a monumentální interiér s oltáři.Patří třem církvím – řecké ortodoxní, něco Arménům,větší část baziliky křesťanům.


Sestupujeme po staletí vyšlapaných sedmi schodech do jeskyně Narození. Stěny jsou pokryty červeným brokátem a obrázky, vzduch prosycený těžkou vůní z hořících svíček, snad i letitostí dýchající z původní pastýřské jeskyně.


Radostnou událost narození Ježíše připomíná stříbrná hvězda zapuštěná do vzácného mramoru a latinský nápis : Virgine Maria Jesus Christus natus est – Zde se narodil Panně Marii Ježíš Kristus. Patnáct bohatě zdobených stříbrných lamp, které představují různá křesťanská společenství, osvětluje přesné místo Ježíšova narození, oznamuje jeho příchod do lidských dějin. Scenerie betlémské události je prostá a plná pokory. A pokora patří k Vánocům.

Nebeský Jeruzalém

Ve slunečném listopadovém dnu stálo za to se nejdříve zastavit na Olivové hoře a být odměněn kouzelným pohledem na Jeruzalém. Tady se nejprve turisté dávají fotografovat u pestře vyparáděného velblouda, potom jedním pohledem přehlédnou Judskou pahorkatinu. Leží na protější straně, zasazená mezi dvě údolí. Slunce ozařuje růžové kameny mohutných zdí a hradeb. Mezi nízkými domky, které se k sobě choulí jako stádo ovcí, zablýskne se zlato kopulí a soubor stavení s obrovitou bání impozantního chrámu Božího hrobu. A tady zahrada Getsemane s bazilikou Agónie, pozornost přitahují kostely mezi spoustou starých oliv, nebo tam dole,jak ze stínu nápadně vystupuje bělost náhrobních kamenů. Byla to úžasná podívaná. Často slýchám a někde jsem to i četl, že v představách Jeruzalémských má Svaté město podobu královny odpočívající na trůně. Jiní zase tvrdí, že město je krásné jako snoubenka, která tuší, že je milována. Opravdu jsem tomu v této chvíli věřil.


Jeruzalém je městem tří náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Svatyně národů. Za starými hradbami se podobá svou výbavou Bibli. Stačilo přimhouřit oči, abychom pochopili její naučná a prorocká poselství.Vnímavý křesťan tu prožívá i ta výpravná čtyři evangelia a uličky podobenství. Každý dům, každá dlažební kostka, stará výzdoba na domě, výklenky, každý nápis, to všechno připomíná něco hodně vzdáleného, co nelze smazat. Zdi Starého Jeruzaléma sdělují poutníkovi, že nejsou historickou zkamenělinou. Pulzuje tu život.

Staré město

Do Starého města jsme vstoupili Jaffskou branou. Tady panuje největší ruch ze všech sedmi bran. Tady poznáte dnešek. Byli jsme jen částečkou neustávajícího proudu lidí, který se valil křivolakými uličkami. Staří, mladí, kněží v sutanách, skupiny poutníků, věřící i lhostejní, žebravé děti, patří sem i muži opření bradou o rukojeť sukovité hole, kluk s prknem chutného chleba, říkají mu pita, a zas spěchající kvarteto černých kněží, zřejmě koptové, jedni se hrnou za druhými.


Majitelé arabských kavárniček zvou na kávu ochucenou kardamomem, která je u nich jen ta nejlepší v celém Jeruzalémě. Prudké gestikulace prodavačů suvenýrů, hlasitě si skákají do řeči a přitom uhrančivým pohledem míří na cizince, který se brzy ocitne v jejich pavoučí síti. Stačí oškrábat nános času, abychom se ocitli ve stejné situaci, v jaké chodil sám Ježíš.Mezi stánky, mezi živou řekou kupců a těmi, kteří ani nechtěli vzhlédnout ke hvězdám.
Chvatně si v tom hemžení klestíme cestu k místu,které není dost dobře možné vynechat. Tady, na Via Dolorosa (Křížová cesta), začíná kříž utrpení. Naše nohy nahmatávají staletími prošlapanou dlažbu, po níž Ježíš kráčel a klopýtal pod tíhou ran a těžkého trámu. Je tu zachována a chráněna část dlažby, kde Ježíše k smrti odsoudil římský místodržící Pilát.


Křížová cesta je obrovitým jevištěm posvátného divadla. Začíná v hloubi muslimské čtvrti a končí uvnitř chrámu Svatého hrobu ukřižováním na Golgotě a pak zastavením u místa, kde Ježíš ukončil svůj pozemský život. Samotný hrob je umístěn hluboko pod rotundou. Dlouhá fronta poutníků, vstupující i vycházející mají v rukou rozsvícené svíčky, vrážejí do sebe a postupují zvolna. Doba návštěvy této nejsvětější památky je omezená. Muž hlídající prostor stále vyzývá k odchodu a nepřipouští odmluvu.

Getsemanská zahrada

A pak si to zamíříme ke Getsemanské zahradě. Kněz čte z evangelia a my si prohlížíme olivové starce. Na každém kmeni vidíme usilovnou myšlenkovou práci ducha staletí a větrů a klademe si otázku, kolik z nich asi pamatuje krvavý pot Ježíše. Právě tady se odehrával velký boj. Zatímco se to tu poutníky jen hemží,v sousední bazilice Národů je klid a ticho. Nejcennější pozůstatek z byzantského kostela leží uprostřed hlavní lodi; část skály obklopené železnou trnovou korunou. Připomíná místo modlitby Ježíše během památného večera před jeho zatčením.


Biblické vyprávění pokračuje na hoře Sion v místnosti s pěknými gotickými detaily.V tomto skromném pokoji, který známe jako Večeřadlo, Ježíš se svými apoštoly prožil Poslední večeři, rozjímal o zradě Jidáše a ustavil eucharistii.


Ve stejné budově, v dolním podlaží, je významná religiózní památka.V malé místnosti se nachází uctívaný kenotaf krále Davida, přikrytý modrým vyšívaným sametem. Jedno z nejposvátnějších židovských míst.

Zeď nářků

Pod Chrámovou horou se zdvihá masivní zeď z ohromných kamenných kvádrů. Pozůstatek chrámové stavby z doby Heroda Velikého. Po staletí se ji říká Zeď nářků a představuje nejposvátnější židovské místo vůbec. Symbol lidu a národa. Stalo se místem nepřetržitých modliteb. Pod širým nebem se scházejí věřící, kladou tvář na staré kameny nebo se hluboce klanějí a odříkávají modlitby. Muži se modlí po levé straně, ženy s dětmi mají vyhrazený prostor vpravo. Viděl jsem řadu prosebníků, jak píší svá přání Bohu na útržky papírků a vkládají je do štěrbin mezi kameny. Nežidé také mohou přistoupit ke Zdi nářků, ovšem pod podmínkou, že si pokryjí hlavu kulatou jarmulkou. Abychom se sem vůbec dostali, museli jsme projít velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. Skoro jako na letišti.


A stejná opatření čekají všechny, kdo se vydají na prohlídku Chrámové hory. Uprostřed velké kamenné dvorany stojí majestátní Skalní chrám s pozlacenou kopulí, s krásným modrým keramickým obložením a s verši z koránu. Je to spíše svatyně než mešita, skvost islámské architektury. Turisté dovnitř nemají přístup. A tak se sytíme slovem průvodce. Skalní chrám je všeobecně posvátné místo. Křesťanům připomíná důležité události z Ježíšova mládí, židům je svaté pro příběh o Abrahámovi a Izákovi, který se zde odehrál.

Svaté místo a vznešený prostor patří především muslimům. Podle různých tvrzení se odtud ze skály vznesl prorok Muhammad na nebesa. Dodnes tu můžeme spatřit otisk jeho chodidla. Věhlasný památník obětí holocaustu v Jad Vašem v Jeruzalémě den co den zaplňují turisté a poutníci z celého světa.Velmi působivý zážitek zanechala Síň jmen s věčným ohněm a pak Památník dětí, děsivé místo v zrcadlech osvětlené svíčkami, kde hlas ze záznamu stále dokola předčítá jména téměř 1,5 milionu dětí zavražděných nacisty.


Prochodil jsem Jeruzalém křížem krážem a všemi rozhledy. Určitě něco zanedbám, protože na pohlednici už nemám moc místa. Pokračuji v cestě na východ od Jeruzaléma.

Poušť a Jericho

Pouštní místa v Judei jsou nekonečné pláně drsných a suchých kopců a hluboké příkopy. Judská poušť se rozprostírá východně od Jeruzaléma až dolů k břehům Mrtvého moře. Horko, všude kolem špičaté homole, ale také oblast nábožensky významná, poněvadž připomíná příběhy ze života Ježíše a „Hlas volajícího na poušti“ Jana Křtitele.


Cestou k Jerichu prožívali jsme různá překvapení. Uprostřed horké Judské pouště skupiny beduínů. Jejich tábory mají hranaté stany, před nimi osel, stáda ovcí a velbloudi. Životní styl se prý den ode dne proměňuje. Do blízkosti svých stanů vás nepustí, ale z letmého pohledu z autobusu předpokládám, že se jim na poušti daří dobře.Vedle osla moderní terénní auto.


Jericho leží uprostřed Judské pouště a může se pochlubit bohatou biblickou minulostí. Slyšíme o něm i v Novém zákoně. Je to příběh o slepci, kterého Ježíš učinil vidoucím, především o malém celníkovi Zacheovi, který vylezl na moruši, aby viděl Ježíše. Takový strom tu stojí dodnes. Jeho stáří se odhaduje na více než dva tisíce let. Poutníci jeden po druhém se opírají o objemný kmen, každý chce mít na památku fotografii.

Pokušení

Jericho dnešních dnů leží v hluboké propadlině, v úrovni 250 metrů pod hladinou moře. Nad městem se tyčí hora Pokušení, známá spíše jako Mons Quarantana.V evangeliu to znamená čtyřicet dní a čtyřicet nocí, které Ježíš strávil na poušti, kde se postil a byl pokoušen ďáblem.


Navštívit Svatou zemi a nedokázat se posadit na hladinu teplých vod Mrtvého moře jako do křesla si nikdo nedokáže odepřít. Moře má tak vysoký obsah soli, že se v něm nelze potopit, ani si pořádně zaplavat. Než vstoupíte do vody Mrtvého moře, předchází varování.


Vysoká koncentrace minerálií je účinná, avšak při styku se sebemenším škrábnutím působí bolest. Vyvarovali jsme se vniknutí vody do očí. Některým plavcům se to podařilo a věřte, bylo to zlé. Pálí to jako horký písek. Ale teď je čas, abychom uháněli z vody přes kamenitou pláž a nánosu lepkavých minerálií na těle se zbavili pod sprchou. Čeká nás dlouhá cesta.

Cesta po Galileji

Cestování po biblické Galileji bylo příjemné. Krásná krajina, zelené pruhy, travnatá údolí, všude úrodná půda. Galilea nás především spojuje s Ježíšem, který zde působil.V blízkosti Genezaretského jezera učinil osm nejznámějších zázraků. Genezaretské jezero je hlavním zdrojem vody v Izraeli a napájí ho řeka Jordán. Od biblických časů proslulo hojností ryb. Tady si Ježíš ze zdejších rybářů vybral učedníky a zde „kráčel po vodě“.


Slunce se blížilo k poledni a náš autobus zastavil v jednom z nejzajímavějších poutních míst, Kána Galilejská je vesnička poblíž Nazareta. Dalo by se toho říci mnoho, zůstanu však u základního příběhu evangelia, protože je to první zázrak Ježíše v Galileji. Zázrak při svatbě, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Františkánský kostel má kryptu se vzácnými nádobami, prý používanými hosty připomenuté svatby. Nebyl jsem proto překvapen, že se poutníci houfně vrhají do vybraných obchodů s vínem, aby si nakoupili tekutý suvenýr s biblickou etiketou s nápisem Cana Wedding Wine.


Blízko břehu Genezaretského jezera,v místě plném biblických ohlasů stojí kostelík a uvnitř čedičová skála. Říká se jí Mensa Christi a evangelijní příběh zaznamenává, jak se tu Ježíš zjevil svým učedníkům třetí den po svém vzkříšení a jak ustanovil Petra hlavou křesťanské církve.


Zde se také pod širým nebem pro naše poutníky konala bohoslužba. Celebroval ji P. Jiří Č e r n ý z farnosti Lázně Bělohrad. Nebyla to jediná mše ve Svaté zemi, bylo jich několik. Prožívat všechny události na místech, která vykládají evangelia, bylo pro naše poutníky, pro křesťany i pro laiky zážitkem a posílením víry.

Nazaret

Putování po Svaté zemi jsem začal místem Ježíšova narození v Betlémě. A pouť uzavírám v Nazaretu.To město nemohu vynechat. V době Ježíšova narození a dětství zcela jistě existovalo jako obec. Teprve to, co učinil Ježíš, dodalo Nazaretu vážnost a věhlas. Dnes je docela špinavým arabsko-křesťanským poutním městem s čilým životem. Jsou v něm soustředěny všechny významné památky. Bazilika Zvěstování je pozoruhodnou moderní svatyní se zvláštním vchodem uvnitř chrámu do jeskyně Zvěstování a s nápisem na pilíři „Ave Maria.“


Tady se Marii podle evangelia zjevil archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval poselství, že porodí syna a dá mu jméno Ježíš.To vše na věčnou památku evangelijní události.


Tady také končí moje putování v rozmanité zemi s bohatým kulturním a náboženským dědictvím lidstva. Čtenářům Jičínského deníku pod betlémskou hvězdou posílám přání spokojených vánočních svátků a krásné rodinné vztahy.

19.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Management - Management Vedoucí 21 200 Kč

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě ZÁSTUPCE/-KYNĚ VEDOUCÍ/-HO PRODEJNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21200 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ZÁSTUPCE/-KYNĚ VEDOUCÍ/-HO PRODEJNY - pracoviště Hořice., V případě zájmu volejte na tel.: 601551609 pí Podhorníková a domluvte si osobní schůzku. Můžete také psát na e-mail: podhornikova@penny.cz., Nikdy se nebudete nudit, každý den přinese pro vás a vaše kolegy něco nového!, - budete odpovědná/ý za svěřenou prodejnu v době nepřítomnosti vedoucí/ho prodejny,, - objednáte zboží a zajistíte jeho správné umístění na prodejně,, - zodpovídáte za kvalitu a čerstvost zboží pro naše zákazníky,, - budete se podílet na zaškolení nových kolegů,, - budete obsluhovat zákazníky na pokladně a často s nimi komunikovat. , Co od vás potřebujeme?, - vstřícné a příjemné chování, , - schopnost vést a motivovat tým,, - rychlé a správné reakce na potřeby zákazníků,, - spolehlivost a zodpovědnost,, - základní znalost práce na PC,, - SŠ vzdělání (maturita/výuční list), , Co bude fajn?, - zkušenost z obchodu., Vše ostatní vás v rámci zaškolení naučíme. , Co vám za to nabízíme?, - pracovní poměr na dobu neurčitou,, - kvartální odměny dle dosažených výsledků, - 25 dnů dovolené (5 dnů navíc již od nástupu),, - stravenky v hodnotě 65,- Kč,, - nadstandardní příplatek 30 % za práci v neděli,, - příspěvek na penzijní nebo životní pojištění,, - vánoční poukázky v hodnotě 1800,- Kč.. Pracoviště: Penny market s.r.o.- hořice, Aloise Jilemnického, č.p. 2138, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Eva Podhorníková, +420 601 551 609.

Věda a výzkum - Věda a výzkum Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji 25 000 Kč

Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji Vývojový/-á inženýr/-ka. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VÝVOJOVÝ/-Á INŽENÝR/-KA, Popis pracovního místa, •vývoj výkonových kondenzátorů a kondenzátorů pro výkonovou elektroniku a jejich následné zavádění do sériové výroby,, •práce na vývojových projektech , •spolupráce úzká s laboratoří a s výrobou., , Požadujeme, •VŠ vzdělání technického směru, nejlépe obory silnoproudá elektrotechnika, nebo elektroenergetika, případně jiné zaměření elektro,, •praxe v oblasti výkonové elektrotechniky výhodou, ale možno i absolvent,, •znalost analýzy sítí výhodou,, •aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou,ČJ není podmínkou , •výhodou základ. znalost normy ISO 9001:2000, zkoušky dle. Vyhl. 50/78 Sb. výhodou,, •dobrá znalost práce v MS Office aplikacích, , •schopnost týmové, ale i samostatné práce, komunikativnost, pečlivost., •ŘP sk. B, ochota občasných služebních cest., Nabízíme, •stálé a perspektivní zaměstnání s možností profesního i osobního růstu,, •zajímavou a zodpovědnou práci u české, mezinárodně orientované společnosti,, •místo výkonu práce – Jičín - PP na dobu neurčitou,, •firemní benefity (5 dní dovolené nad zák.rámec, jazykové kurzy, pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, bonus za plnou docházku, stravenky, sleva na mobilní tarify pro soukr. účely), pomoc se zajištěním ubytování v Jičíně, zasílejte životopisy na e-mail: sona.ruzanska@hydra-components.com. Pracoviště: Hydra a.s. - pobočka jičín, Průmyslová, č.p. 1110, 506 01 Jičín 1. Informace: Soňa Ružanská, +420 737 216 344.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 200 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě POMOCNÝ PRACOVNÍK/-CE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 14. Poznámka: POMOCNÝ PRACOVNÍK/-CE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ - dne 3.4.2018 od 10:00 hod proběhne výběrové řízení na ÚP ČR KoP Jičín, zasedací místnost IPS, 3. patro, , Náplň práce:, Sklizeň ovoce a pomocné polní práce, které budou vykonávány v závislosti na počasí a potřebě zaměstnavatele. Zajištěna doprava na pracoviště z Jičína, není zajištěno ubytování, požadována fyzická zdatnost a pracovistost. Práce o víkendech., Práce v okrese Jičín, , Kontakt možný telefonicky p. Blažek 606878303, nebo e-mail: jazek55@seznam.cz. Pracoviště: Jan blažek, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: , .

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 40 000 Kč

Řídící pracovníci na základních školách ŘEDITEL/-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 55000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘEDITEL/-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY, Je vyhlášeno konkursní řízení s termínem podávání přihlášek do 23.3.2018 do 9:00 h. Podrobnosti na www.kopidlno.cz v části "úřední deska". Pracoviště: Základní škola a mateřská škola kopidlno,, Tomáše Svobody, č.p. 297, 507 32 Kopidlno. Informace: , .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Současné mrazivé počasí úrodu jablek neohrozí

Videosouhrn 20. března 2018

Smrt posledního nosorožce bílého a hromadné venčení za Marleyho: videa dne

Čtenáři, zahrajte si o sud piva a televizor

Jičínsko - Populární tipovací soutěž Deníku Tip liga se opět rozbíhá. Čtenáři, tipujte výsledky okresních fotbalových zápasů a vyhrajte zajímavé ceny.

Sokolové slaví postup do Final Four

Nová Paka - Basketbalisté Nové Paky potvrdili roli favorita a ve čtvrtfinále východočeské ligy porazili Turnov jasně 2:0 na zápasy.

V tygří kleci to nejde. Hradec znovu Liberci nestačil

Hradec Králové /FOTO/ - Počtvrté dostali první gól v zápase. Zatímco v domácích duelech nepříznivý start hodili za hlavu, v liberecké aréně se jim to nepovedlo ani napodruhé. Proto hradečtí hokejisté ztratili v duelech na severu Čech vedení 2:0 ve čtvrtfinále play off extraligy.

Zelená tráva za sedm milionů

Jičín - Jičínská radnice nechá vyměnit povrch hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT