Jako jednu z alternativ nabízím vstoupit do naší organizace tělesně postižených, kde se můžeme dohodnout na spolupráci, anebo přímo navštívit naši výroční členskou schůzi dne 16. března v restauraci U Šamana v Palackého ulici (od 14 hodin).

Budeme se těšit na vaši spolupráci. Alois Dejl, předseda ZO STP Jičín, telefon 491 020 519