Právě dnes uplyne 40 let od doby, kdy na Václavském náměstí v Praze spáchal sebevraždu sebeupálením student filosofie University Karlovy Jan Palach (nar. 11. 8. 1948 ve Všetatech, zemřel 19. 1. 1969 v Praze).

Jeho - v té době zcela neuvěřitelný čin - byl protestem proti atmosféře a skutkům vyvolaným okupací Československa státy Varšavské smlouvy.

Ve vzpomínkovém shromáždění a pro lepší uvědomění si tehdejší atmosféry chceme také nabídnout následující program:

Karel Pokorný, známý amatérský filmař z Nové Paky, osobně uvede svůj osmnáctiminutový snímek „Muž jménem Jan“. Mgr. Dana Fajstauerová, historička Regionálního muzea, uvede celou záležitost do dějinného kontextu. PhDr. Josef Novotný jako účastník tehdejší Okupační stávky vysokých škol (a také student FF UK Praha) promluví k atmosféře toho času, stejně tak i Mgr. Jaromír Gottlieb, ředitel muzea.

Ten byl přímým účastníkem pozdějšího tzv. Palachova týdne v Praze v lednu 1989 - i tím, kdo chtěl v době nesvobody uctít památku Jana Palacha přímo u hrobu ve Všetatech. Josef Vavřena pak přednese některou z poct Karla Kryla, který napsal přímo k události písně „Dědicům Palachovým“, “Atlantis“ a „Marat ve vaně“.

Určitě je nemyslitelné, aby nezazněla i některá z písní Karla Kryla.

Protože přislíbil účast též přední český historik prof. Robert Kvaček, na závěr piety očekáváme volné vzpomínání i názory k ojedinělému (alespoň v Evropském měřítku) sebeobětování českého studenta. Ač si to Jan Palach nepřál, měl i následovníky… za OS Paměť a svědomí Jaroslav Veselý