Celkem rychle jsme se domluvili, že si tyto Vánoce zkusíme splnit sen o přespání v galerii Ganku. První noc jsem strávili na místě letního tábořiště u Polany pod Vysokou a na Štěpána jsme se kolem deváté navázali pod nádhernou téměř 300 metrů vysokou kolmou stěnou Malého Ganku. Nesněžilo, nefoukalo a teplota kolem minus deseti „přibetonovala” i volné kameny, takže zhruba za pět hodin jsme Starou cestou vylezli na Galerii.

Odhrabat sníh, srovnat podlož, přiskobovat žďárák, uvařit čaj s rumem, ohřát konzervu , zalézt do peří spacáků a kochat se krásou západu slunce… Ňam… Noc byla plná hvězd i měsíce, povídání i skládání ódy na všemožné krásy světa… Ráno jsme po snídani přes Pusté lávky opatrně sestoupili k Zelenému plesu a šlapali na pivo. Začínající sněžení ještě umocňovalo sílu prožitku velebné vlídnosti hor. ⋌Aleš Jaluška, Husův sbor