Jeho okolí je věnována i vnitřní barevná vložka, kde je dále libuňský jemnostpán Antonín Marek, zachráněné Staré Hrady, barokní sýpky na Jičínsku, lidová architektura na Lomnicku, filmaři v Českém ráji a další vzácnější rostlina Lomnicka – bradáček vejčitý, vše jako doplnění bohatého obsahu tohoto čísla sborníku.

Zde pokračuje studie V. Jenšovského k 65. jubileu konce 2. světové války, věnovaná hrdinství domácího odboje, jeho obětem i častým návštěvám okupantů na zámku Hrubý Rohozec. O Starých Hradech píše Karol Bílek, o Antonínu Markovi Květoslava Hnízdová, o barokních sýpkách na Jičínsku Mojmír Soukup a Marek Nechvátal. Vladimír Mikule zastihl filmaře na Lomnicku a v Českém ráji při natáčení dokumentu o odboji „AKTA KRAJINA“.

V okolí Rovenska pod Troskami pak studenti natáčeli absolventský film s názvem „Živé nás nedostanou“ o osudech parašutistické skupiny ANTIMONY v roce 1942 působící v Českém ráji. Týž autor připomíná zajímavou knihu semilského rodáka a varhaníka Jana Tomíčka „Varhany a jejich osudy“, kterou vydalo nakladatelství DURABO v Čelákovicích. V knize se odvíjejí zajímavé příběhy varhan v Jičíně, Trutnově, Lomnici nad Popelkou aj. i jejich stavitelů, jako např. Josefa Kobrle z Lomnice n. Pop.

Sborník je za 45 Kč k dostání v jičínském Městském informačním centru, v knihkupectví „U Pašků“ nebo v Muzeu přírody Český ráj na Prachově. ⋌Jaroslav Kaplan