Sám autor nejslavnější české vánoční mše Jakub Šimon Jan Ryba (1765 - 1815) chtěl být nejvíc skladatelem a dirigentem oper na tehdejším „velkém“ divadle, ale rafinovaný osud jej zavál nakonec do kantorské služby v Rožmitále pod Třemšínem, malého městečka, kde vykonal veliké věci… Nám je znám právě především svou slavnou vánoční mší, která nese pyšný titul Missa solemnis pastoralis, tedy Slavnostní pastýřská mše. Nakomponoval ohromné množství jiné hudby, světské i duchovní, instrumentální, vokální i smíšené, sám psal texty písní a zhudebňoval je, napsal učebnice generálbasu atd. atd.

 Krom toho především učil ve škole a aktivně provozoval a řídil muziku v kostele. Nadšen Josefínskými reformami a reorganizací školství, jako pedant znalý do posledního puntíku učebních osnov, práv a povinností tehdejšího světa vůbec, snadno si nadělal spoustu nepřátel. A ať už roku 1815 umřel vlastní rukou nebo mu v tom někdo jiný pomohl (traduje se sebevražda, ale nejistá…), přece nám zanechal odkaz podivuhodné síly a kvality právě ve své Vánoční mši nazvané MISSA SOLEMNIS PASTORALIS, alias „Rybovce“.

V Evangeliu svatého Matouše, 15. kapitole, 34. verši čteme o zázraku, který učinil Ježíš: ze sedmi chlebů a „mála rybiček“ nasytil 4000 jedlíků krom žen a dětí! Právě proto, že „Rybovka“ od začátku do konce opatřená jen českým textem byla prostým lidem „šita na víru“, mluvila jak jejich řečí, tak anjelskou (Angelus=Posel, Ev-Angelois = Posel dobré zprávy:-), laskavě, byla srozumitelná od svého startu podnes.

Této „tajné slávě“ neposloužilo ovšem její hřmotné provádění v ohromném obsazení, jak je dnes zvykem, ale právě její intimita. A tuto něhu se snažíme i my hledat, stále a znovu právě zmenšením obsazení, které je vlastně tou největší „autenticitou“. Vždyť například i sám J. S. Bach měl k dispozici na velké svátky všehovšudy pouhých 12 zpěváků ze tří kostelů, které měl na starosti, pokud nikdo nestonal!

Rybovka svou intimitou, češstvím, srozumitelností, obsahem a formou i jakous „ilegalitou“, s níž byla od svého vzniku roku 1796 prováděna, nasytila tisíce tisíců. Čím? Jen sami poslouchejte, třeba to společně najdeme…⋌ MP