Lázně Bělohrad
Kostel římskokatolické církve
Bohoslužby během Velikonoc
Zelený čtvrtek (9.4.)⋌ 17.30 hod.
Velký pátek (10.4.)⋌15.00
křížová cesta na Byšičkách ⋌17.00 hod.
Bílá sobota (11.4.) ⋌10.00 – 18.00
tichá adorace ⋌20.30
Boží hod velikonoční (12.4.)⋌ 8.30 hod.
Pondělí velikonoční (13.4.)⋌ 8.30 hod.

Jičín
Svatý týden a Velikonoce 2009
s Církví československou husitskou v Jičíně a okolí

Zelený čtvrtek – 9. dubna
Bohoslužba eucharistického stolu
17.00 hodin, zimní modlitebna na faře
Velký pátek – 10. dubna
Pašijová pobožnost
17.00 hodin⋌ Husův sbor
Bílá sobota – 11. dubna
Vigilie s obnovou křestního slibu a dvojnásobným křtem
17.00 hodin, Husův sbor
Hod Boží velikonoční – 12. dubna
Slavnostní bohoslužby
8.30 hodin, Husův sbor
Pondělí velikonoční – 13. dubna
Bohoslužby
8.30 hodin, Husův sbor

Vysoké Veselí, Husův sbor
Neděle 12.4. ⋌14 hodin

Lužany, obecní úřad
Pondělí 13.4.⋌10.15 hodin

Třtěnice, obecní úřad
Pondělí 13.4.⋌14 hodin

Pecka
Zelený čtvrtek 9.4.⋌ 16 hodin
Velký pátek 10.4.⋌ 18 hodin
Bílá sobota 11.4.⋌ 20 hodin
Neděle 12.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně⋌8 hodin

Borovnice
Pátek 10.4.⋌15hodin
Neděle 12.4.⋌ 9.30 hodin

Mostek
Středa 8.4.⋌ 16 hodin
Pátek 10.4.⋌ 16.30 hodin
Sobota 11.4. ⋌ 18 hodin
Neděle 12.4. ⋌ 11 hodin

Vidochov
Neděle 12.4. ⋌18 hodin

Jičín
Římskokatolická farnost – arciděkanství
Začátek Svatého týdne:
Velikonoční triduum:
Zelený čtvrtek 9.4.
mše svatá v 18 hod. u sv. Jakuba
Velký pátek 10.4.
velkopáteční obřady v 18 hodin v kostele sv. Jakuba
Bílá sobota 11.4.
velikonoční vigilie:
obřad svěcení ohně v 19 hodin před arciděkanstvím, poté mše sv. v kostele sv. Jakuba
Zakončení Svatého týdne:
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční)
mše sv. v 9 hodin v kostele sv. Jakuba