Historik Josef Pekař (1870–1937), rodák z Malého Rohozce u Turnova, vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a historii na filozofické fakultě české univerzity v Praze. Působivým literárním stylem evokoval politické zápasy, duchovní proudění i každodenní život prakticky všech epoch české historie a prosazoval nové pohledy na jejich klíčové mezníky.

Zvláštní pozornost věnoval nejstarším českým dějinám valdštejnského spiknutí, (1895) a barokní kultuře. Pekařova Kniha o Kosti představuje badatelskou sondu do politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin českých zemí v 17.–18. století, jedinečně kombinující rovinu regionálních a národních dějin. Pro své literární kvality se dočkala mimořádných pěti vydání. Odhalení pamětní desky přichází v roce 100. výročí dokončení prvního vydání.

 Deska s reliéfem, jejímž autorem je akademický sochař Aleš John, je uvozena citací Pekařova vyznání z předmluvy ke Knize o Kosti: „Tu Kost měl jsem blouznivě rád od studentských let…“ a nese nápis: „Kus historie tohoto hradu a svou lásku k okolnímu kraji klasicky zvěčnil profesor Josef Pekař (1870–1937) v Knize o Kosti, erbovním díle českého dějepisectví.“

Pekařova Kniha o Kosti představuje badatelskou sondu do politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin českých zemí v 17.–18. století, jedinečně kombinující rovinu regionálních a národních dějin. Pro své literární kvality se dočkala mimořádných pěti vydání (v letech 1909–1911, I–II; 1935, I–II; 1942; 1970; 1998, I–III). Odhalení pamětní desky přichází v roce 100. výročí dokončení prvního vydání této výjimečné práce.