Od roku 2003 ji vede Jana Ohrádková. Zastihnete ji vždy v úterý od 15.30 do 17 hodin, v době od 16 do 20 hodin je zde dostupný internet pro veřejnost. Kromě vlastního knižního fondu, který obsahuje 382 svazků, jsou dováženy tituly podle čtenářského zájmu z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Knihovna je také vybavena jednou internetovou stanicí pro veřejnost, ta je však poslední dobou využívána opravdu málo, neboť většina domácností má zařízen vlastní přístup k internetu. Čtenáři knihovny jsou především senioři. Jen pro zajímavost: nejmladší čtenářce je 54 let a nejstarší 87 let.

Kulturní akce jsou proto zaměřeny především pro tuto věkovou skupinu. Na podzim se například koná posezení pro seniory. Obecní úřad přispívá na nákup nových titulů. Knihovna také odebírá časopis Grand Biblio – největší časopis o knihách v ČR, který si mohou čtenáři zapůjčit domů.

Jana Ohrádková dodává: „Jsme taková domácká knihovna, naši čtenáři si tu rádi posedí a popovídají, dostanou kafe, které jim ráda připravím. Také se u nás konají různé oslavy svátků a narozenin. Věřím, že se tu všem návštěvníkům líbí a rádi se k nám vracejí.“ Lenka Knapová