Hudba hluboce zasáhla do mého života. S pochopitelným zanícením jsem pronikal do prostředí hudební publicistiky, do prostředí novinářského a organizace české hudební scény. Poznával jsem zblízka její významné aktéry.Často to nebylo právě přívětivé životní jeviště. Přesto jsem se navždy oženil s jedinou dámou, jmenuje se Hudba.

V posledním dnu letního měsíce června s touto úžasnou ženou oslavím sedmdesát pět let. Každé zaměstnání, věnuje-li se mu člověk důkladně, stává se posedlostí. Vidíme pak svět jaksi skrze své métier.

Srdečně gratulujeme! ´ redakce Deníku

Též: www.musicologica.cz (viz Český hudební slovník)

V I Z I T K A

Zdeněk Vokurka – hudební publicista, novinář, scenárista a organizátor hudebního života (* 1934 Praha).

Mj. do 1974 vedoucí koncertního odd. a dramaturg České filharmonie
Do r. 1984 hlavní dramaturg hudebního vysílání (vážná hudba)
Čs.televize, autor řady televizních pořadů a scénářů, zejména autor: Hudba z respiria, seriál Česká filharmonie hraje a hovoří …, osobnosti hudby v cyklu Křeslo pro hosta
Od roku 1984 dodnes stálý host hudebních slavností Richarda Wagnera v Bayreuthu – host Wolfganga Wagnera,vnuka skladatele

1984 – 1991 ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro (tříleté setkávání se světovým skladatelem a dirigentem Leonardem Bernsteinem)
1986 – 1990 odb.poradce opery Národního divadla
Do r. 2002 člen řídícího výboru Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka – Karlovy Vary
V roce 1996 jako novinář účast ve Velké Aule Vatikánu v Římě na audienci u Svatého Otce Jana Pavla II.
Osobní foto-dokument se Svatým Otcem

Do roku 2007 ředitel Inter*Podium, o.p.s. a spoluzakladatel Mezinárodní klavírní soutěže Carl Czerny
Od roku 1997 – člen Správní rady Nadačního fondu prof. Charváta při III. interní klinice LF UK v Praze
Od roku 2000 - spoluzakladatel a umělecký ředitel hudebního festivalu Foerstrovy dny-Libáňský hudební máj
Další - www.musicologica.cz (Sekce „Český hudební slovník“)
150 00 Praha 5, Pod Šmukýřkou 4/1049,
e–mail: z.vokurka@atlas.cz