Jeden za pozoruhodný kulturní počin roku 2009, rozhodne o něm los. Druhý, za zásluhy dlouhodobé, znamená uvedení do síně slávy. O něm rozhodne porota. Do konce roku se sešlo celkem 133 + 104 = 237 návrhů na jednotlivce a skupiny.

Štefana pořádá samozvaná a otevřená Štefanská komise (přijít může každý), Nadační fond JMP, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín a Prochoroviny. Mecenášem je firma Jastav Jičín. Hlavním smyslem není výrazné hmotné ocenění laureátů, ale setkání všech přátel kultury a poděkování. Udílení je veřejné, vítán bude každý. Na stránkách Jičínského deníku budeme postupně zveřejňovat jména navržených v obou kategoriích.

Návrhy za počin roku

1. – Agentura Nahoru-dolů za uspořádání Vánoc v ševcovně s věštírnou a hubníkem.

2. – Artróza – populární taneční seskupení hořických mužoretů za řadu vystoupení v průběhu roku, za nacvičení nové taneční kreace na Bizetovu Carmen, za schopnost pobavit jiné a udělat si legraci sami ze sebe, za slavnostní zakončení prázdnin na dachovském koupališti.

3. – Baborovská Sandra. Je studentkou VŠUP v Praze. Nominována za přípravu a realizaci výstavy o sochaři J. L. Kofránkovi nejprve v Praze a poté v Galerii plastik v Hořicích, též za fundovaný výklad k této výstavě.

4.– Bihelerová Blanka, Nosková Marie. Obě učitelky ZUŠ Hořice za projekt a výtvarnou dílnu na téma UFO.

5. – Bílková Eva. Byla jednou ze stěžejních osobností při realizaci společné akce jičínských základních i středních škol, Státního okresního archivu v Jičíně a Regionálního muzea a galerie v Jičíně k 20. výročí Sametové revoluce s názvem Zpátky ni krok. Podílela se autorsky na dokumentu České televize o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, vysílaném dne 23.12. 2009 v rámci seriálu dokumentů Nenadálá úmrtí s názvem Strejda Čtvrtek.

6. –Bosáková Jana, za usilovnou a pestrou aktivitu v získávání finančních prostředků na záchranu varhan v ostruženském kostele Povýšení svatého Kříže.

7. – Brada – Rybníček obec a Svoboda Petr za vybudování naučné stezky na vrchol kopce Brada.

8. – Březovský Ondřej, fotograf. Na výstavě v K-klubu předvedl nápadité fotky. Objevuje poezii ve zdánlivě banální situaci.

9. – 2x Bucek Josef, za provozování Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích, kterou navštěvuje stále větší počet lidí, za výstavy se stále se zvyšující kvalitou vystavovaných děl a za spolupráci s OS SH, čímž se do galerie dostaly pořady s vysokou uměleckou hodnotou (prvomájový pořad, hudebně-literární festival).

10. – Cermanová Jana, Matějková Vlaďka, za rozhlasový cyklus k 100. výročí hořické Galerie plastik, za zprostředkování zajímavých rozhlasových setkání s významnými umělci nebo jejich potomky.

11. – Čejková Věra, učitelka ZUŠ Jičín. Za skvělou besídku, ve které předvedla práci svých žáků. Zpívaly Zámecké myšky, hráli klavíristi dvou i osmiručně.

12. – Čtvrtečková Jana, převzala funkci kronikářky v Pševsi. Kronika nebyla mnoho let psána, a tak se rozhodla pro velmi obtížný úkol - dopsat kroniku i za léta minulá. Shání mezi místními obyvateli informace a postupně kroniku doplňuje. Zároveň popisuje aktuální události.

13. – Dandová Iveta, v Galerii Na špejchaře v Bukvici JQV měla výstavu výrobků z orobince. Nejen řemeslo, ale i kumšt.

14. – Domov důchodců Mlázovice, Čapounová Gabriela, Záveská Lenka připravily pro mlázovické občany divadelní představení (O Otesánkovi), které bylo sehráno na vánoční výstavě.

15. – Doskočilovi Lucka, Pavel a obec Vršce. Organizují zpívání koled na Štěpána obohacené dalším programem. Letos bylo stínové divadlo. Další akcí v obci je pouť sv. Vavřince.

16. – Dubinová Terezie, za bohatou odbornou přednáškovou činnost a za publikaci Ženy v bibli, ženy dnes.

17. – Dubinová Terezie, za přednášky Izrael dnes - v Hořicích, Turnově, Jičíně, Miletíně atd., jimiž reagovala na aktuální dění na Blízkém východě.

18. – Dubinová Terezie, za obětavou spolupráci na hořickém projektu Golem - najdi svůj šém, kdy během tří dnů proslovila celkem 15 přednášek. Též za přednášku v hořické synagoze nazvanou Maharal – rabi Löw: učenec a učitel.

19. – Dvořáková Ivana, za výstavu nezvyklých obrazů na Valdické bráně. Výlety do snění a představ.

20. – Egert Jaroslav, podrobně zmapoval historii mlýnů postavených podél celého 27 km dlouhého ústředního potoka Českého ráje Žehrovky. Z výsledků připravil zajímavou besedu v Libošovicích.

21. – Erben Antonín, zorganizoval 4. včelařský ples v únoru 2009 v Kopidlně, popáté (20. června 2009) byl hlavním organizátorem Okresního včelařského dne v Židovicích za účasti předsedy Svazu včelařů.

22. – Exit, za to, jak dokazují, že i v nízkoprahovém klubu se může hrát divadlo. Vybrali si, co je jim blízké – muzikály. Zpívat nechají profesionály ze záznamu, hrají a scénu připravují sami. (Kleopatra, Jack Rozparovač, Mona Lisa aj.) Režie Michal Kříž.

23. – F. U. J. , vedoucí Iveta Vališková. Soubor dětí z Dětenic za představení o holokaustu. Bylo to velice poetické, vkusné, osobité představení. Nechyběla mu nápaditost, metafora.

24. – Filmový víkend v Hořicích - pořadatelé. Tentokrát byl festival na téma Film jako provokace. Opět nabídl návštěvníkům celou řadu výjimečných filmů i příležitostí k zamyšlení.

25. – Filsak Mirek, Pospíšilová Iva, za opakované vystoupení s hrou na klávesy při kulturních akcích v Bukvici - vernisáže, adventní koncert.
26. – Formánek Jaroslav, za iniciování odhalení pamětní desky připomínající změření zeměpisných souřadnic Hořic v r. 1818 profesory z pražské univerzity a připomenutí této výjimečné události široké veřejnosti.

27. – Franc Václav, za vydání dvou nových knih, za vydání CD-nosiče s nahrávkou vlastní knihy „František“ pro naše nevidomé spoluobčany a organizaci literární soutěže jičínské oblasti s názvem Řehečská slepice.

28. – Frič, kulturně společenský a vlastivědný spolek v Lázních Bělohradě ve spolupráci s městem uspořádal Strašidelnou Bažantnici – putování po rozličných strašidlech v Bažantnici s cílem na Byšičkách.

29. – Gardianová Pavlína, za výstavu obrazů Tajemná paleta Pavlíny Gardianové v Železnici. Uprostřed chladného léta mohl návštěvník výstavy pocítit hřejivé pohlazení velkých i malých pláten snů a barev.

30. – Gymnázium a SPŠ Nová Paka, za skvělou akci výroby oděvů z plastů (maturitní práce žáků), které pak předvedly žákyně na módní přehlídce. Vedoucí práce Kateřina Krausová.

31. – Handa gote, skupina, která uspořádala výstavu scénografie v RMaG v Jičíně, ukazuje zajímavé pojetí divadla. Neobvyklé, hloubavé, nápadité.

32. – 3x Holata Tomáš, za vytvoření a vydání betlému z Jičína. Jeho papírový betlém je tak zdařilý, že se mnoho lidí neubránilo srovnání s jičínským betlémem vytvořeným akad. malířem Jiřím Škopkem. Též za mediální podporu všelikých kulturních akcí.

33. – Holovousy - obec, za všechny kulturní akce pro obyvatele i přespolní, za oživování starých tradic – koncerty duchovní hudby, Slavnosti Holovouských malináčů, za tradiční pouť s jarmarkem, za akce v období adventu a Vánoc.

34. – Hořice – město, spojilo se s hořickými pěveckými i hudebními spolky při zorganizování a realizaci benefičního koncertu pro postižené povodněmi v červenci 2009.

35. – Hořičtí, za to, že pozvali Fedora Gála, který promítl film a vedl zajímavou besedu nejen o holokaustu. Pořádala Církev československá husitská a další.

36. – IV. ZŠ Jičín, za přípravu 10. ročníku krajské konference Kapradí 2009. Škola otevřela nápadité dílny. Byl to další důkaz, že téma ekologie tam není jen ve stále se rozvíjejícím ekoareálu Čtyřlístek nebo ve výuce či v nadšení učitele Františka Kynčla.

37. – IV. ZŠ Jičín, za vánoční vystoupení dětí v kostele u brány.

38. – 2x Jandejsek Pavel, založil kvarteto QUOANAB, které provozuje kvalitní muziku. Nominace je i za cyklus benefičních koncertů na podporu varhan chrámu sv. Jakuba v Jičíně.

39. – Jičíňáček, za vánoční pásmo z 19. prosince 2009 (malý sál Masarykova divadla) - zcela zaplněný sál, vánoční výzdoba, živá muzika, lidé stáli..

40. – 2x Jičínská beseda, za hloubku a poctivost svého počínání. Za cyklus přednášek o zajímavostech v Jičíně a okolí. A také za to, jak se za Jičínské důstojně rozloučili s J. Gottliebem a poděkovali mu za práci v RMaG a v Jičíně.

41. – Jinolice - obec, za historicky první sjezd rodáků. Byla tu výstava, kulturní program, občerstvení. Pan Pokorný to všechno natočil. Pěkná sousedská atmosféra.

42. – Kalouskovi Nataša a Jaroslav, za jejich výstavu obrazů a dřevořezů v železnickém muzeu. I za to, jak vkusně a poutavě připravili vernisáž.

43. – Kazdové Miroslav a Jakub, za koncert spojený se křtem CD Světlo ve tmách ještě žije.

44. – Kindermann Jan, za systematické vyzdvihování kulturního dědictví města Jičína a jičínského kraje na vysoké odborné úrovni a přitom v občansky atraktivní formě v řadě pořadů v synagoze i jinde.

45. – Klokánek, hořické sdružení. Poprvé se Klokánek spojil s OS Katalpa na realizaci projektu Andělské Vánoce, spojeném s vánoční výstavou a výtvarnými dílnami.

46. – Kloučková Eva, Hylmarová Hana. V knihovně ve Staré Pace (v budově staré školy – roubence) pořádají besedy a posezení při šálku čaje. Např. v březnu to byla přednáška Hany Tomáškové na téma energetická aromaterapie.

47. – Kolcová Radana, za její výstavu léčivých obrázků v Lodžii.

48. – 2x Kocourková Alena. Pokusila se o heroický čin - navázat na dlouholetou slávu dětského folklorního tancování a zpívání. Znovuobnovený Jičíňáček pod jejím vedením již okrášlil např. program Noci s Andersenem v jičínské knihovně i několik dalších setkání. Velmi příjemné bylo i Vánoční ladění s Jičíňáčkem.

49. – Kracík Pavel, za spoluorganizování všech akcí OS Baševi, které se stará o židovské památky a pořádá besedy o životě Židů.

50. – Kracík Pavel a Jičínská beseda, za systematické vyzdvihování kulturního dědictví města Jičína a jičínského kraje na vysoké odborné úrovni a přitom v občansky atraktivní formě v řadě pořadů.

51. – Kracíková Jindřiška, za mnohé akce s židovskou tematikou, například provádění po hřbitově a program Šoulet.

52. – 2x Kula – divadlo herců s postižením, za nápadité nastudování dramatizace Malý princ, které hráli v Káčku, ale i v Lodžii. Za to, jak si užívají své divadlo.

53. – Kulturní komise Sobotky, za odhalení pamětní desky etnografu, spisovateli, znalci indiánů PhDr. Václavu Šolcovi.

54. – Kužel Břeťa, jičínský malíř. V únoru měl v muzeu výstavu obrazů. Každý z nich je výtvarným dílem i záznamem událostí a vzpomínek.

55. – Kvarteto QUOANAB. Vystupuje v Jičíně a okolí a udržuje tradici živé krásné hudby. Nominace patří primáriovi Pavlu Jandejskovi, ale i celému kvartetu.

56. – Knihovna Václava Čtvrtka – pracovnice dětského oddělení, za to, jak sehrály Erbenovy Svatební košile a hrají pro studenty a žáky, kteří přijdou do knihovny. Nápad, jak popularizovat poezii.

57. – Kyselo Josef. Byl tahounem Jinolického poutního zvonění 2008, ale hlavně celého sjezdu rodáků v roce 2009.

58. – Lázně Bělohrad - město, za vzpomínkový večer k 150. výročí narození K. V. Raise a za vydání 1. svazku jeho díla Ze vzpomínek.

59. – Lédl Josef, za festiválek Kamarádi v Lodžii.

60. – 2x Lédl Josef, Pluhař Milan a OS rodičů a přátel mentálně postižených v Jičíně, za červencovou přehlídku ve Valdštejnské lodžii, festiválek umělecké tvorby našich hendikepovaných spoluobčanů, s názvem Kamarádi v Lodžii.

61. – Lepařovo gymnázium Jičín, za Saturnálie v prosinci v Knihovně Václava Čtvrtka. Studenti sami nastudovali představení podle antických bájí, vyrobili scénu a sehráli. Nápadité.

62. – Lepařovo gymnázium Jičín Za důstojné uspořádání oslav 385. výročí založení školy.

63. – Lepařovo gymnázium, svazek obcí Mariánská zahrada a další Za květnové putování po kapličkách v Mariánské zahradě. Velkou hodnotou akce bylo, že průvodní slovo připravili si sami studenti LG.

64. – Libuň - obec, za nádhernou, pestrou a zajímavou velikonoční výstavu, která svedla dohromady malé i velké obyvatele obce a těšila se velké přízni návštěvníků.

65. – Libuň - obec. Po celý rok tato obec žije čilým kulturním ruchem. Setkání, výstavy, divadelní i sportovní programy, například Libuňské pozdravení, program při průjezdu pohádkového vlaku při festivalu Jičín – město pohádky.

66. – 2x Luniaczek Petr. Fotografuje lidovou architekturu. Letos uspořádal velmi úspěšnou výstavu na faře v Libuni s názvem Lidová architektura v okolí Prachovských skal. Doplnil ji řadou článků v regionálním tisku. Aktivně se zapojil i při festivalu Jičín - město pohádky.

67. – Malující učitelky Blanka Bihelerová, Vlasta Hylmarová, její dcera Kateřina Militká, Kateřina Krausová, Marie Nosková, Eva Šinkmanová za výstavu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

68. – Maminec - mateřské centrum Libuň, za akce pro děti - Den a noc s Harry Potterem na libuňské faře, - také za vzdělávací akce Vláček do pohádky, Libuňské pozdravení, vánoční výstavu apod.

69. – Martincová Romana, vedoucí MKS. Díky její snaze získal kulturní život vNové Pace nový impuls.

70. – Miletín - město. Za obnovu Stezky T. G. Masaryka, za akci Zasaď si svůj dub, při níž se obyvatelé Miletína vlastnoručně zasloužili o obnovení historické aleje.

71. – Mizerová Radka. Připravila skvělý program divadelních představení pro děti a jejich rodiče během letní sezóny na zahradě Pod Koštofrankem.. Důležitá byla spolupráce s Kulturními zařízeními města Jičína a podpora města.

72. – Moravec Josef, ředitel sochařské školy v Hořicích. Za zajímavé nápady, za to, že poslal své studenty na Pražský hrad, kde před očima návštěvníků vytvořili tři sochy, které budou po celý rok zdobit Hrad.

73. – Němečková Hana. Neúnavně v Ostroměři organizuje noční čtení, kurzy paličkování, keramiky apod. Uspořádala výstavy První kronikáři obce, Fotografie z Jižní Ameriky, Staročeské Vánoce.

74. – Nováková Marie. Jičínská rodačka vystavovala v galerii své obrazy a oslovila jimi nejen své vrstevníky. Jičínská inspirace na plátno převedená.

75. – Novotná Jarmila, Lvová Karolína, za přednášku Sbírání panenek a jejich opravy. Ukázaly, že v dnešní virtuální době má smysl sbírat a opravovat odložené či nalezené panenky, neboť tvořivost povznáší ducha a udržuje mozek v činorodosti.

76. – Nožička Jan. Uspořádal fotografickou výstavu v Káčku v Jičíně nazvanou Svět oken a dveří. Nic nepřikrašluje, neupravuje.

77. OS Baševi a další, za srpnový festival židovské kultury. Prohlídka židovského hřbitova s výkladem, povídání o židovských jídlech s ochutnávkou, houslový koncert A. Shonerta, 200 spokojených návštěvníků.

78. – OS Borovička Libáň, za uspořádání 9. ročníku příměstského tábora, který měl neobyčejně pestrý program. Ten byl zaměřen na poučení, nové vědomosti, ale i na zábavu i sport.

79. – OS Katalpa, Hořice, za pořádání výtvarných dílen pro veřejnost, za oživování starých řemesel.

80. – OS Paměť a svědomí. za všechny přednášky v Jičíně, kterými připomínají významné události. I za pozvání Jana Sokola.

81. – 2x OS Staré Hrady, za prvomájový pořad v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích – Hana Kofránková a Jaroslav Krček 130 - kdy se sešlo tolik umělců z celé republiky, kteří by se ani v Praze nedali dohromady. Za červencový Hudebně-literární festival ve Vokšicích. A také za uspořádání setkání lidí, kteří se zabývali a zabývají Mariánskou zahradou.

82. – Pavlíková Eliška. Pořádala o prázdninách na hradě Trosky setkání ochotnických divadelníků spojené s výtvarnými dílnami pro děti. I když počasí nepřálo, sešli se divadelníci z Turnova (3 soubory), Miletína, Čisté u Kladna i Prahy.

83. – Pírková Jitka, za výstavu fotografií a fotografik v Lodžii. Za to, jak poctivě putuje krajem, hledá své náměty a zajímavým způsobem je zpracuje.

84. – 5x Pluhařová Ilona, za vynikající přínos literatuře pro děti pokračováním pohádky o skřítku Stulíkovi. Vytvořila skřítkovi družku Silenku, která v dětské duši vyvolává pocity dobra a skřítčího (lidského) štěstí. Paní Pluhařová umí svoji práci prezentovat (festival Jičín - město pohádky, Rozloučení s prázdninami v Psinicích, Knižní veletrh na výstavišti v Lysé nad Labem).

85. – Pokorní, rodina z Libunce Matka a syn z kamene, keramiky a dalších materiálů vytvářejí výtvarná díla. Zajímavé výstavy byly v Libuni a Vokšicích.

86. – Pokorný Zdeněk, Forbelská Romana a spol., za provedení hry V Betlémě není místo - ve farní zahradě v Jičíně 25. prosince 2009.

87. – Pospíšil Michael. Vnesl do Jičína další hudební těleso, které účinkuje na mnoha akcích. Skupina Literácy provozuje kvalitní barokní hudbu.

88. – Prokeš Pravoslav. V červenci přispěl svou fotografickou výstavou k nekončícímu hledání dalších a dalších pohledů na Jičín. Zajímavé a nápadité zpracování.

89. – Ratibor, Vesna - pěvecké sbory, Hořice. Navázaly partnerství s pěveckým sborem ze slovenské Trstené. Uskutečnily dvě společné akce – zájezd hořických sborů na gospelový festival do Trstené a účast slovenského sboru na benefičním koncertě pro hospicové sdružení Duha v Hořicích.

90. – Ratibor, Vesna – pěvecké sbory, Hořice. Za celoroční koncertní sezonu, například za uspořádání benefičního koncertu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

91. – Regionální muzeum a galerie Jičín, za výstavu betlémů a za spolupořádání besedy o betlémech.

92. – Rytíři turnovského meče, za Libuňské pozdravení - vystoupení s názvem Zavraždění Burnatia na libuňské faře.

93. – Řehečské kvarteto. Zaslouží poděkování za práci s lidovými písněmi, za vystupování při festivalu Jičín - město pohádky, při festivalu Řehečská slepice a v domovech důchodců i jinde. Malá Řeheč má své hudební těleso.

94. – Sedláčková Anna, za realizaci představení Malý princ s divadlem hendikepovaných KULA z Jičína. V náročném tématu, které je pohádkou jen podle názvu, našli, co bylo třeba najít, a přitom předali kus sebe sama. Jednoduše, mile a výstižně - v doprovodu vozíků.

95. – 2x Siebrová Jana a OS Duha Hořice, za založení hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích pro poskytování domácí hospicové péče, za to, že nevzdali boj s byrokracií. Cítit to bylo i při zahájení činnosti při koncertu Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.

96. – Skauti – III. oddíl střediska Sopka Nová Paka. Novopačtí skauti se dokáží bravurně pohybovat nejen v přírodě, ale i ve společnosti, jak o tom svědčil II. skautský ples, který všechny přítomné pobavil a potěšil.

97. – Skauti Hořice, za zorganizování oslav 90 let hořického skautingu, za 2. skautský ples, za instalaci zajímavé výstavy v hořickém muzeu a za to, že každoročně přivážejí do města Betlémské světlo.

98. – Smolík Robert. Stal se novou osobností jičínského kulturního života. (Výstava Hande Gote, spoluúčast na projektech v zahradě Pod Koštofrankem a dalších.)

99. – Sokolky – stará garda v Sobotce, za milé tříkrálové sousedské gratulování. Přesvědčivě nalíčeny a přesně znající celý text koledy obešly několik desítek domácností ve městě, aby připomněly novoroční tradici gratulací a sousedského navštěvování.

100. – Spolek hořických rodáků v Praze, za zajímavé programy pro rodáky, za udržování vazby s rodným krajem.

101. – Stejskal Jan, za sepsání a vydání knihy Novopacko - portrét paměti a srdce. Připomíná pozoruhodné osobnosti, které se v Nové Pace narodily, žily zde a vytvořily mnoho krásného. Zachytil kus historie tohoto kraje.

102. – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, za módní přehlídku v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, kde studentky předvedly výsledky své práce od návrhů až po realizace.

103. – Střední škola zahradnická Kopidlno, za zorganizování dalšího ročníku prezentační akce Kopidlenský kvítek ve dnech 10.-12. října 2009, letos za rekordní účasti více než 10 000 návštěvníků. (Soutěž studentů v aranžování květin, žáků v poznávání rostlin, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka atd.)

104. – Stuchlík Ladislav, za práci na nové regionální publikaci nazvané Lázně Bělohrad a okolí v historických pohlednicích a současné fotografii. Posbíral veškeré materiály, vybíral z pohlednic Viktora Teimera, ale také pořizoval společně s Jaroslavem Janečkem snímky ze současnosti.

105. – Svaz důchodců ČR, ZO Nová Paka. Zpestřují život důchodců v Nové Pace zábavnými i přednáškovými akcemi, třeba Jarní zábavou nebo přednáškami o internetu apod.

106. – Šedivý Miloš, za výstavu fotografií v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. I za to, jak s přáteli připravili výstavu keramiky Vladimíra Komárka.

107. – Škopek Jiří. Pan malíř obohatil předvánoční atmosféru v Jičíně svým betlémem.

108. – Teichman Josef ze Železnice, za zachycení vzpomínek zajímavých lidí na Jičínsku (pronásledovaných režimem, osobností společenského, kulturního života a sportu).

109. – Tempus - redakce, za udržení vysoké úrovně školního časopisu na Gymnáziu a střední odborné škole v Hořicích, který má dlouholetou tradici, ale měnící se redakci, protože studenti odmaturují a nastoupí nová generace.

110. – Tomíček Jan, za přednášku na téma Velikonoce u Lužických Srbů v Hořicích a Velkém Vřešťově, za přiblížení historie a kultury nejmenšího slovanského národa.

111. – Tomíček Jan, Rolfová Věra, za zorganizování výměnného projektu s dolnolužickosrbským gymnáziem v Chotěbuzi. Hořické děti vyjely do Dolní Lužice, aby poznaly historii a kulturu nejmenšího slovanského národa a také získaly nové kamarády.

112. – 4x Tomíčková Oldřiška, Dubinová Terezie a Církev česk. husitská, za zorganizování projektu Golem – najdi svůj šém. Projekt byl uspořádán k 400. výročí úmrtí Rabiho Löwa a zahrnoval besedy se žáky, výtvarnou soutěž, výstavy prací a vernisáž, vyhodnocení nejúspěšnějších výtvarníků s divadelním představením O královně Ester.

113. – Tomíčková Oldřiška, Zapletalová Eliška, za zorganizování projektu Cestou proti zapomnění. Zahrnoval vzpomínkový večer pro hořickou veřejnost k 67. výročí odsunu Židů z Hořic s projekcí filmu Krátká dlouhá cesta a s besedou Fedora Gála.

114. – Trinitatis Societas, za snahu oživit ostruženskou faru, kostel a kulturu ve vsi. Pomocí koncertů přispět na opravu varhan. Příkladem budiž masopust a pouť ke sv. Trojici.

115. – Typlt Jaromír, Vlačiha Stanislav, za uspořádání vzpomínkového literárního večera ke 100. výročí narození Josefa Kocourka v čajovně ŠEN NUNG v Nové Pace. Součástí večera (22. ledna 2009) byla četba z jeho knihy Srdce.

116. – 2x Váchalův spolek studeňanský, za uspořádání letní slavnosti (Pouť ve Studeňanech) na počest 40. výročí úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala. Sousedské odpoledne 4. 7. 2009 na návsi doplnilo pásmo o životě a díle obou umělců.

117. – Valášek Václav, Valášková Martina, za jarní módní a vlasovou show, neboť nejen hudbou, výtvarnem, divadlem a filmem živ je člověk. Na několik hodin učinili z Jičína centrum evropské módy.

118. – Vencl Martin, za výstavu obrazů v Knihovně Václava Čtvrtka. Za jeho poetická plátna, v nichž prostými výrazovými prostředky prozrazuje své nazírání na svět.

119. – Veselý Radek, Zajíček Štěpán, Čeliš Pavel, za koncert Zámecké (nejen) blues, který se odehrál v červnu přímo na 2. zámeckém nádvoří v Jičíně. Atmosféra navzdory počasí skvělá, příprava také, zájem velký, hudba různorodá na výběr pro všechny, Krausberry překvapující tečkou.

120. – Vězeňská služba Valdice a ostatní, kdož se přičinili za odhalení památníku J. Sozanského obětem perzekucí před věznicí. Za úsilí, které všichni iniciátoři věnovali prosazení myšlenky památníku navzdory některým občanům Valdic.

121. – Volaničtí – občané obce, za oživení kulturně-společenského života v obci (Volanický slunovrat, Chalupářský bál, taneční večery, Volejbalový turnaj, tvůrčí dílničky pro děti, čarodějnice, Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu, veřejná grilování, založení kroužku mladých mažoretek apod. a nově otevřená prodejna potravin).

122. – Volf Petr, za výstavu fotografií z výpravných expedic po Špicberkách v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

123. – Volšička Vítek. Tento student hořického gymnázia je nominován za obětavou a kvalitní práci fotoreportéra pro www.horice.org

124. – Watermark - kapela. Svým koncertem na náměstí před Městským úřadem v Jičíně u kašny v dubnu 2009 předvedla dobrou hudbu.

125. – Zajíček Martin, za divadelní práci s mladými. Odchovanci jičínského K-klubu hrají v předních českých divadlech a úspěšných filmech (G. Pyšná, J. Plodková a další).

126. – 2x Závěsné divadlo. Každý rok přichází s pečlivě nastudovanou novou hrou. Pokračovatel úspěšné jičínské divadelní tradice. Letos nastudovali Zoščenka.

127. – Zedníček Jiří a církev evangelická, za přednášku –besedu o Afghánistánu. Církev tak vstupuje do kulturního života města Jičína.

128. – „Zkouška odvahy“ – organizátoři, za výstavu a ústní vzpomínku na perze〜kuované mladé lidi, kteří se vzepřeli komunistické totalitě – uspořádáno v aule Lepařova gymnázia.

129. – „Zpátky ni krok“ -Za důstojnou připomínku 20. výročí Listopadu. Název byl převzat od projektu, kterým jičínské ZŠ, Lepařovo gymnázium, SPŠ, muzeum a okresní archiv za podpory města Jičína přiblížily dobu normalizace. OS Paměť a svědomí pozvalo na přednášku prof. Jana Sokola, v Biografu Český ráj návštěvníci zhlédli několik filmů a dokumentární výstavu,.

130. – ZŠ Habr Hořice, za projekt Czech republic – Italia, při němž české děti získaly nové kamarády, ukázaly jim své město a dozvěděly se na oplátku mnoho zajímavého o jejich zemi.

131. – ZŠ Slatiny, za pestrý program, kterým obohacují kulturu v obci. Besídka v červnu, vystoupení připravily samy děti. Adventní věnce. Především za koncert před Vánocemi v kostele.

132. – ZUŠ Hořice, za projekt Třídíme s Marťanem - v závěru června na zahradě školy - skvělý dílenský happening, zábavný i poučný. Nádherná petková květinová aranžmá, ruční papír a další ekonápady, co a jak se dá využít.

133. – ZUŠ Hořice, za vše, co její učitelé a žáci vykonali pro hořickou kulturu, mimo jiné za akci Strom splněných přání, za všechny další akce v období adventu a Vánoc, za vzornou reprezentaci města. (prochor)

Další nominace - za dlouhodobé zásluhy - naleznete v jednom ze souvisejících článků.