Advent je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. Pro křesťany znamená advent dvojí očekávání – očekávání slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední, tedy čtvrtá adventní neděle připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je hlavním vánočním svátkem. A protože 25. prosinec vychází každým rokem na jiný den v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum.

Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. „Štědrý večer” je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku. Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.Advent je dobou zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových večerů.

Dnes, kdy je advent komerčně využíván, vyžaduje velké úsilí dobrat se k jeho nejhlubšímu poselství. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. Děti otevírají obvykle adventní kalendář. Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní, zvaných roráty. Název pochází z nejznámější latinské adventní písně, zkomponované v 16. století ve Francii: „Rorate coeli de super” - Otevřete se nebesa a dejte nám spasitele.

Adventní doba tedy naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. Přijměte pozvání k adventnímu ztišení a prožití podmanivé krásy jitřní bohoslužby za zpěvu rorátů a svitu svící. Tato adventní liturgie se koná každou středu během adventu od 6.45 hod. v jičínském kostele sv. Ignáce. Přeji Vám požehnaný a klidný advent.⋌ Pavel Jandejsek