Pracuje často s jazykovým humorem, filozoficko-etickými výroky a morálními naučeními, nadsázkou, persifláží, ironií, paradoxem, protimluvem či slovní recesí. Přiznám se, že si knížky plné aforismů občas přečtu, ale abych o nich psal, tak to je poprvé.

Tuto výjimku představuje knížka spisovatele, básníka a známého aforisty Ivana Fontany „Zámecké aforismy a Písařovy desky“, kterou letos vydalo a navíc pozoruhodnými ilustracemi reprodukcí grafik Václava Hollara doprovodilo pražské nakladatelství Antonína Drábka, Balt-East. Jde o další autorovu sbírku aforismů a básní, jejichž psaní se věnuje řadu let (z tvorby posledních dvou roků uveďme díla „Albrecht z Valdštejna a jeho doba v zrcadle aforismu“ a „Institut umění aneb Aforismy o literatuře a umění“), a v současnosti patří mezi nejznámější české autory tohoto nejkratšího literárního žánru. V jedné z knižních recenzí byl výstižně nazván žongléřem slovních hříček, bonmotů a gnómů.

Knížka patří do kategorie těch, které se dají otevřít kdekoliv (90 stran); rozčleněna je do pěti oddílů - Římské rošády, V koutku zelené Země (trochu vážné poezie pro každou chvíli jako ukázku autorovy erudice básnické), Písařovy desky, Tajemství Vokšické sýpky, Přírůstky předmětů v kabinetu prof. Zmatka - se svérázným vysvětlením jejich vzniku. Myslím si, že přináší celou řadu neotřelých aktuálních postřehů vtipně zaznamenaných a promyšlených, nad kterými se lze pobavit a snad i poučit. Dovolím si uvést několik ukázek a netvrdím, že to jsou právě ty nejlepší, protože vybrat jen deset nejlepších je nemožné:

Když byla zrušena aristokracie, zapomnělo se na její lokaje.
Principy mají nejvíce obhájců, ale nejméně lidí se jimi řídí.
Politický trouba předbíhá dobu i v zatáčkách.
Razítka jsou valivá ložiska byrokracie.
Bůh nám dal práci, aby se o nás dál nemusel starat.
Nedochvilnost je neřestí hodin.
Příliv informací je neskutečný - podobá se tsunami.
Nevadí mi, že škola života nemá učitele, ale to, že nemá přestávky.
Odvaha, s jakou psal, byla v rozporu s opatrností, s níž jednal.
Dobro nakonec vždy zvítězí - poperou se o něj nýmandi.

Pro úplnost ještě několik slov o autorovi aforismů, členu Obce spisovatelů: Pod svým vlastním jménem ing. Mojmír Soukup, CSc. (na vloženém snímku) publikuje vědecké práce z oblasti ochrany půdy. Jičínský rodák (1946), vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy se zabývá optimalizací vodních režimů v půdě a hydrologií malých povodí.
Bohumil Tesařík