Současné katastrofální problémy vidím v odvrácení většiny lidstva od duchovního života s následným poklesem do nižších vývojových stupňů.
Kdysi za Starého řádu byli lidé také vzájemě k sobě zlí, ale objevil se někdo, kdo se pokoušel srozumitelným způsobem, v daných podmínkách, vysvětlit lidem podstatu lidství. Byl to Ježiš Kristus, který byl velmi skromný a jeho učení je především o slušnosti a dodržování přírodních zákonitostí.

Ukazuje nám, jak pochopit existenci Boha a najít k němu cestu. Já si myslím, ze svých zkušeností, že se mi to již alespoň částečně daří a snažím se dělat, co mi můj Bůh radí. Smysl života se mi stává bohatší a veselejší s úplně jiným pohledem na svět. Snažím se pak dle možností tuto pohodu přenášet dál kolem sebe a získávat přátele. Je to o vzájemném duchovním propojení, kde se pozná i upřimnost přátelství.

Při výkladu náboženství se zdá někdy složité pochopit duchovní život. My lidé uznáváme většinou jen to, co vidíme; ale ono je mnohem důležitější pochopit, co nevidíme. To je však zapotřebí vysvětlovat současné společnosti srozumitelným způsobem a na skutečných příkladech. Myslím si proto, že tuto náročnou úlohu by měly zajišťovat církve a starat se tak o duchovní bohatství národa, což je mnohem důležitější než se starat o hmotný majetek.

Vím, že v současné bezduché společnosti je to velmi složitý úkol, ale bez duchovního života není lidstvo dokonalé a nemůže ani řešit problémy; spíše je dál přidělává. Já si stále pamatuji výroky mých rodičů, když začínali nějakou důležitou práci, řekli „s pomoci Boží do toho“ aneb „bez Božího požehnání marné naše namáhání“.

Nechci však nikomu vnucovat moje názory, každý si může v tom svém krátkém pozemském životě udělat názor svůj.⋌Antonín Erben, Židovice