Téma besedy bylo všem zúčastněným blízké – byla to doba Albrechta z Valdštejna. Eliška Fučíková poodhalila posluchačům zajímavosti ze života Valdštejna, který se narodil jako chudé dítě. Jako školák byl prý nezvladatelný, a tak se jako nejsnazší cesta ukázala vojenské služby.

Eliška Fučíková přiblížila jeho vojenskou kariéru, sňatek i budování Valdštejnského paláce v Praze, kde vzniklo exkluzivní sídlo, jehož však za svého života užil pramálo. Byl zde pětkrát, z toho jednou pět měsíců. Posluchači se dozvěděli i o jeho plánech v Jičíně, opravě zámku a urbanistických studiích. Mimochodem v Jičíně Albrecht pobýval také pětkrát.