Dále nabídl stejnou sochu ze sádry. Ta má být umístěna v Porotním sále zámku. Navrhl vyměnit i informační tabulky na význačných domech ve městě.
K jeho záměrům se vyjadřovala Jičínská beseda, která nedoporučila realizovat vytvoření patinované sádrové sochy Albrechta z Valdštejna pro Porotní sál jičínského zámku a instalovat informační kovové tabulky na historické památky v centru města.

Pavel Kracík vše objasňuje
Jičínský rodák, předseda krajanského spolku Jičín v Praze a štědrý donátor Ing. Václav Rybařík, se v uplynulých týdnech obrátil na Jičínskou besedu s prosbou, aby mu zaslala své vyjádření k jeho dalším dvěma zamýšleným realizacím. První návrh se týká vytvoření patinované sádrové sochy Albrechta z Valdštejna, která bude identická s bronzovou sochou umístěnou v zámeckém parku. Sádrová replika by měla být instalována v Porotním sále jičínského zámku. Tento záměr jsme panu Rybaříkovi nedoporučili, protože se jedná o duplicitní plastiku. Hlavním důvodem je ale její umístění, tedy Porotní sál. Doposud není s konečnou platností dořešeno, zda bude Porotní sál využíván jako galerie k příležitostným výstavám výtvarných děl různých umělců nebo zda tu bude trvalá instalace některé kolekce obrazů (moderní umění či historické obrazy), případně zda zůstanou stěny Porotního sálu holé, jak je tomu v současné době.

Zazněly rovněž kritické připomínky, že by plastika mohla překážet při využívání sálu k hudebním a pěveckým koncertům. V neposlední řadě se problematickým jeví i užitý materiál, neboť sádrová plastika by byla velmi náchylná k mechanickému poškození.

Druhým návrhem Ing. Václava Rybaříka byla obnova starých kovových informačních tabulek, umístěných na některých významných jičínských památkách, a rozšíření těchto tabulek na další památkové objekty, kde tyto tabulky chybí.

Tento návrh jsme po konzultaci s odborníky v památkové péči rovněž nedoporučili, neboť dnes existují bezesporu vhodnější informační média, např. tištěné průvodce s barevnými fotografiemi a detailními popisy (tento průvodce, navíc ve velmi zdařilé grafické a obsahové podobě, je k dostání v jičínském informačním centru). Kovové informační tabulky jsou rozsahem svého sdělení značně limitované, navíc při množství památek v historickém jádru Jičína by zde bylo velmi brzy přetabulkováno, což by se negativně projevilo na podobě města. Panu Rybaříkovi jsem se proto pokusil navrhnout, aby finanční prostředky, jež hodlá investovat do těchto dvou projektů, věnoval na jiné, městu Jičínu rovněž prospěšné akce.

Na pravou míru
Dle informace Jičínského deníku ze dne 6. listopadu 2013 měla Jičínská beseda rovněž odmítnout návrh Ing. Rybaříka podílet se na „obnově koupaliště Pelíšek na Prachově". Toto sdělení je naprosto nepravdivé a zcela zavádějící. Skutečností je, že pan Ing. Rybařík původně zamýšlel vydat publikaci o městě Jičíně, ovšem nenašel se autor, který by tuto knihu v tak krátkém čase napsal. Proto jsem panu Rybaříkovi osobně navrhl jiný projekt, na který by v případě zájmu mohl poskytnout finanční prostředky, a to kompletní obnovu dřevěné plastiky prachovského Pelíška od Ing. arch. Ladislava Horáka, která byla v roce 1939 instalována u stejnojmenného koupaliště pod Turistickou chatou, a jejíž obnovu osobně považuji za velmi potřebnou.

Pan Ing. Rybařík můj návrh přijal s tím, že se celého projektu osobně ujmu a realizace bude zaštítěna Jičínskou besedou. Na základě konkrétní cenové nabídky potom přislíbil věnovat Jičínské besedě na obnovu prachovského Pelíška částku 50 000 Kč. Projekt obnovy Horákovy plastiky je již v plném proudu a odhalení nového Pelíška by mělo proběhnout do 24. května 2014.   (jb)