„K významným židovským památkám kromě synagog patří i hřbitovy. Jedním z nejstarších dochovaných židovských hřbitovů v České republice je jičínský, který se nachází nedaleko lodžie. Založen byl v polovině 17. století a z téže doby pocházejí i nejstarší pomníky. Celkem se na něm dochovalo kolem 360 náhrobků, mj. také krásná barokní, klasicistní nebo gotizující díla, a márnice s pamětní deskou obětí nacismu,“ uvedl Kindermann.


V minulosti byl hřbitov několikrát devastován vandaly, od druhé světové války až do konce 80. let 20. století byl opuštěn, zarůstal náletovou vegetací, mnoho desítek náhrobků bylo povaleno, zeď se rozpadávala.

Náklady

Situace se změnila počátkem 90. let 20. století, kdy správu jičínského židovského hřbitova stejně jako správu mnoha dalších desítek židovských hřbitovů v Čechách převzala společnost Matana a.s, která zajišťuje správu nemovitostí Židovské obce v Praze. Tehdy byl hřbitov vyčištěn od neprostupného křoví a náletové vegetace, následně byla opravena ohradní zeď z lomového kamene a byla provedena částečná oprava márnice. „V letech 2001 – 2006 byla postavena většina povalených pomníků z 19. a 20. století a byla restaurována většina ohrožených historických náhrobků; celkové náklady na tyto práce v průběhu všech šesti let dosáhly výše 715 000 Kč.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje přispěl částkou 262 000, zbylých 453 tisíc korun zaplatil vlastník hřbitova, tj. Židovská obec v Praze,“ uvedl ing. Kindermann. Letos byla opravena poškozená střešní krytina a krov márnice a ještě budou postaveny zbylé povalené náhrobky, celkové náklady dosáhnou výše přibližně 150 000 Kč, přičemž částkou ve výši 60 tisíc přispěl opět Krajský úřad Královéhradeckého kraje.


Podle ředitele Jana Kindermanna je do budoucna ještě třeba počítat s opravou omítek márnice a dokončením oprav poškozených pomníků.