„Prohlédneme si trh, věž, město, abychom zjistili, jak prospívá,“ zahájil svůj pobyt v Jičíně vévoda Albrecht z Valdštejna, kterého doprovázel sekretář a garda. Na vánočním stromu přibývaly ozdoby, které děti pro vévodu vyrobily. Jejich snaha byla oceněna dukátem, tři nejúspěšnější pak získaly cínové vojáčky.

Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet boj s halapartnou a kordem, a vysloužili si tak první žold. V programu nechyběla šermířská vystoupení, kejklíř a soubor Dudáček. Jen prodejců bylo méně, největší zastoupení měly staročeské pochoutky, mnoho obchodníků nedorazilo kvůli špatné sjízdnosti.