VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nahlédnutí do historie jičínských skautů

JIČÍN - Letos si připomínáme 95. výročí založení prvého junáckého oddílu. Druhou část výpisků z kronik připravil Jaroslav Drozen.

9.8.2007
SDÍLEJ:

Jaroslav Drozen, jeden ze zakládajících členů jičínského Skautu.Foto: DENÍK/Archiv

Roky 1927 – 29

V roce 1927 měl oddíl třítýdenní tábor s 20 členy u Hasiny za Rožďalovicemi. Vedli ho ing. C. Tomeš, JVC Štefan a JVC Hrdlička. První oddíl svazových skautů uspořádal 24. února 1928 večírek ve Studentském domě se zábavným pořadem.
Tohoto roku byl pořádán stálý tábor na ideálním místě u Ujkovic – Karlovac s 24 členy a trval 4 týdny. Vůdcem byl MVC Moran. Oddíl se 26. dubna 1929 účastnil průvodu při slavnostech pořádaných k 10. výročí smrti gen. M.R. Štefánika.
Konají se pravidelné schůzky.
Vybudovali velké cestovní Alšovo loutkové divadlo, namalovali a stavěli modely stanů, srubů, mostů apod. V zimě lyžovali se sokoly na Táboře získali první cenu ve sjezdovém závodě. Na jaře trénovali na hřišti SVC Jičín volejbal a sehráli několik zápasů. V červnu se konaly skautské závody o vlajku vítěze za účasti okolních oddílů a velké pozornosti občanů Jičína. Jičínský oddíl obsadil prvá 3 místa.
Na letní táboření věnovala městská rada 300 Kč a profesorský sbor gymnázia 50 Kč. Se svými úsporami zakoupili dva stany a nářadí. 8. července 1929 vše odvezlo nákladní auto obchodníka br. Malého na čtyři neděle k táborovému pobytu na Pilskému rybníku s 20 účastníky. Tábor vedl MVC Moran a zakládá zde družinu R.S.
Zápis kmene jičínských rover skautů zní: „Takto jsme začínali v roce 1929.“
Veliký Pilský rybník, tiché lesy, polozbořený starý mlýn. Nádherné dny, nezapomenutelné chvíle večerního klidu na rybníce. Veslování, střelba lukem, plavání, plachtění, táboření. Tam pod obrovskými duby na kamenné hrázi rybníka se zrodil jičínský rovering. Sem přivedl br. Moran celý svůj oddíl, aby tu tábořil, při teple táborových ohňů formoval vnitřní podstatu nového útvaru a určoval jeho cíle. Když se vracel z tábora, stála při oddíle družina roverů, která se stala středem veškeré činnosti jičínských skautů. Dne 13. října se účastnili jako spolupořadatelé leteckého dne pořádaného Masarykovou leteckou ligou na louce Poráku. Účastnili se i oslav Dne osvobození 28. října a předání praporu 22. pěšímu pluku Argonskému.

Rok 1930

Nadešlo nové jaro roku 1930. Družina R.S. plně pracovala při „Skautském dni“. Tato slavnost se konala o Svatodušních svátcích za účasti přes 200 skautů z celé župy. V závodech o „Vlajku vítěze“ zvítězila z osmi účastněných hlídka jičínská. Slavnosti způsobily silný příliv členstva. V tomto roce v Prachovských skalách opravili 120 schodů a přikoupili si několik nových stanů. V létě R.S. tábořili na Labi u Velimi opět s 1. oddílem. Vůdcem tábora byl MVC Moran. R.S. se tam rozhodli, že příště své podněty provedou samostatně. 1. září pomáhali skauti při hašení požáru dřevěného nádražního skladiště. 14. září se účastnili s praporem při odhalení pamětní desky francouzským legionářům. 13. prosince uspořádali v hotelu Paříž skautský večer se slibem skautek a vlčat. V zimě o Vánocích koná br. Moran se 16 členy desetidenní zájezd do Krkonoš na Valšovy boudy. V tomto roce přichází do Jičína štábní kapitán Valla a ujímá se smečky vlčat.

Rok 1931

V roce 1931 má svaz 62 členů, z nich je 24 vlčat, 20 skautů a 18 roverů. O Velikonocích táboří 10 dnů ve Valšových boudách v Krkonoších pod vedením ing. C. Knotka 10 skautů. Od jara konají horlivé přípravy na Tábory slovanských skautů-Slovanské jamboree, které se konaly koncem června v Praze. Oddíl se může pochlubiti, že z jeho řad vyšly nejlepší návrhy na župní totem a tábor – námět br. Moran, na župní vlajku br. Josef Fišer a námět na župní standartu bří. Řehák a Smolík. Br. Moran vede na tyto slavnosti 60členný oddíl, který vydatně přispěl župě Riegrově, takže tato má nejlepší výstavku vůbec. Výstavka po stránce vnitřní hodnoty, tak i vnější úpravy byla oceněna zlatou plaketou Svazu. Jenda Malý pracoval v hlavním stanu. Slavnosti trvaly po 7 dní. Velitelem táborů byl br. generál Klecanda a br. prof. Řehák. Počet skautů, vlčat a R.S. stále silně roste.
Hned po slavnostech odjelo šest R.R. pod vedením br. Morana přímo z Prahy na Puťák Slovenskem. Byli to Jos. Moran, A. Špot, J. Hlaváček, Novák-Kuzenda, Vláďa a Jirka Hrdličků. Pěší túra začala v Rožnově pod Radhoštěm, přes Javorníky do údolí Váhu, Velkou Bytču, Roháče, Kriváň, Štrbské pleso, Rysy, Liptovský Svatý Mikuláš, Demanovské jeskyně, Ďumbier, Lázně Korytnice, Ružomberok, Žilinu, Sirlovské skály. Druhá část R.S. tábořila na Jizeře u Malé Skály pod vedením br. Knotka. S 20 skauty a vlčaty táboří 3 týdny u Ujkové br. škpt. Valla. Dne 16. srpna se skauti účastnili na veřejném hasičském cvičení v Jičíně. 10. listopadu se konala schůze k poctě vyznamenaných a skautského oddílu. Vůdce br. župan Sláva Řehák obdržel za svou téměř dvacetiletou činnost v československém skautingu nejvyšší skautské vyznamenání „Řád stříbrného vlka“. Župa dostala nejvyšší vyznamenání – zlatou pamětní plaketu – která bude zavěšena na stuze v národních barvách na župní vlajce, a děkovný dopis Náčelnic lva. Bratři župan Řehák, škpt. Valla, MUDr. Moran získali bronzovou pamětní plaketu a děkovný dopis Náčelnictva. V zimě opět na Vánoce jede s 10 RS na 10 dní do Krkonoš na Valšovy boudy br. ing. C. Knotek. Na Silvestra závodí několik členů s 5. pražským oddílem. A. Špot se umístil třetí a získal pro RS plaketu.

Rok 1932

V roce 1932 slaví jičínský oddíl skautů dvacáté výročí svého trvání, a proto mají plné ruce práce. K této oslavě jubilea a župního sjezdu 14. – 16.5. byl vydán tombakový odznak – 20letí Svazu Junáků, Skautů (SJS) 1932 Jičín.

Roky 1932 – 1937

Dne 14. ledna 1932 se Jičínští účastnili lyžařských závodů v Krkonoších na Kolínské boudě a obsadili 3. místo. Kmen RS vystupuje již jako samostatný útvar. O Velikonocích podniká 8 členů s br. Knotkem nový lyžařský deseti denní zájezd do Krkonoš. O Svatodušních svátcích při slavnostech berou si br. Moran a br. Knotek na starost vybudování tábora v Libosadě a organizaci závodů v lipách. I zde se ukázali hodni svého hesla „Služba“. Přípravy pod vedením župana, jenž opět převzal oddíl, zabraly všechen jarní čas. Zvláště se při nich osvědčili RS pod vedením bří. Morana, Knotka a Tomeše. Důležité zprávy se vyvěšují ve výkladní skřínce na domě pana J. Malého, obchodníka v Havlíčkově ulici. Byl vydán plakát, oznamující, že ve dnech 15. a 16. května proběhnou tyto oslavy pořádané jičínským sborem župou Riegrovou. Velký nápis Majáles-Skaut na ochozu Valdické věže hlásal a oznamoval několik dní napřed tuto slavnost. Počaly se do Jičína sjíždět skautské oddíly, ulice se plnily mladými zdravými hochy a děvčaty v zelených košilích. Přijelo přes 600 skautů a skautek z celé župy Podkrkonoší a na 160 z Prahy a Podkarpatské Rusi. Přivítali mezi sebou br. náčelníka prof. A.B. Svojsíka, sestru náčelní Milčicovou a br. místonáčelníka J. Nováka. Večer 14. května konala se slavnostní akademie v divadle Český ráj, na které vynikli zvláště skauti z Ukrajiny skvělými sbory pěveckými a tanečními v národních krojích. Líbila se vlčata se svými cviky ve formě dětské pohádky a tance skautek, které zatančily slovenskou besedu, Turnovští se sborovým zpěvem. V sobotu 15.května se konaly v lipách od 9.30 hodin závody skautských hlídek při dobrovolném vstupném, závodilo se ve skautských disciplínách stavba stanu, měření nepřístupných míst, kresba zapamatovaných stop, signalizace morse, stavba ohniště včetně zapálení – 1 zápalka – a uvaření jídla, zakládání stop, uzly, první pomoc, poznávání rostlin podle textů. Závodilo 11 hlídek, zvítězila hlídka br. Fišery a zachovala tak Jičínu vlajku vítězů.

Vyznamenání

Při těchto slavnostech přijal br. Svojsík nejvyšší vyznamenání jičínského kmene RS – Stříbrného orla – a tím se stává podle našich řádů čestným členem kmene. Rovněž bří. Knotek, Moran a Tomeš byli vyznamenání Stříbrným orlem. Po závodech vyšel průvod z Masarykova náměstí do Libosadu, kde se konal skautský majáles. Proběhly rovněž župní závody vlčat. Zvítězil oddíl z Prahy 10. Závodilo se v modelování, kreslení, recitaci, první pomoci, házení šipkou a míčkem, kotrmelcích a mrštnosti, vyhrávala hudba, všem se dobře dařilo.
Pěkně se reprezentovaly skautky ve své přírodní kuchyni, které opékaly maso na rožni prokládané cibulí a chlebem, tzv. cikánskou pečeni, všem velmi chutnala. Na veřejnost zapůsobila skautská ukázněnost ve vystupování, vzájemná družnost a úcta jednoho ke druhému. Celé slavnosti byly zakončeny táborovým ohněm na dětském hřišti, doplněné vyprávěním a zpěvy. V záři táborového ohně byla vítězné hlídce odevzdána Vlajka vítězů a vítězným vlčatům odznaky se skautskou lilií.

9.8.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 22 000 Kč

Obsluha tkacích a pletacích strojů OPERÁTOR/KA AUTOMATICKÉHO BALÍCÍHO STROJE. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OPERÁTOR/KA AUTOMATICKÉHO BALÍCÍHO STROJE, V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: Katerina.taborska@cz.LRMed.com nebo volejte na tel. 493 762 151 nebo se dostavte osobně., Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání, dovolená navíc, dotované stravování, stravenky, firemní akce a benefity, věrnostní odměny, příplatky za vícesměnný provoz nad zákonnou výši.. Pracoviště: Lohmann & rauscher, s.r.o.-závod nová paka, Legií, č.p. 265, 509 01 Nová Paka. Informace: Kateřina Táborská, .

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 14 900 Kč

Číšníci a servírky ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ČÍŠNÍK/SERVÍRKA - pracoviště Pařezská Lhota., V případě zájmu se dostavte osobně na výše uvedené adrese provozovny, nebo volejte v době od 8:00 do 19:00 hod. na tel.: 773 073 113 Fišer Pavel., Požadujeme praxi či vyučení v oboru, spolehlivost, pracovitost a příjemné vystupování, znalost cizího jazyka výhodou. , Nabízíme PP na dobu neurčitou., Vhodné i pro absolventy/ky.. Pracoviště: Lions - školící středisko nesuchyně, s.r.o. - parkhotel skalní město, 506 01 Jičín 1. Informace: Pavel Fišer, +420 773 073 113.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 15 000 Kč

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití SOUKÁNÍ, SNOVÁNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: SOUKÁNÍ, SNOVÁNÍ - Pracoviště Hořice., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: jan.vach@mileta.cz, s dotazy se obracejte na tel.: 493 654 463 Ing. Vach. , , Požadavky: výuční list v textilním oboru výhodou, Nabízíme PP, nástup ihned, dotované stravování, 5 týdnů dovolené, nečerpáte-li nemocenskou - odměna 1 000,- Kč/měsíc, zvýhodněný tarif na mobilní telefon, svoz zaměstnanců na víkendové směny. Vhodné i pro občany EU i cizince na zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Mileta a.s.- pracoviště, Husova, č.p. 734, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jan Vach, +420 493 654 463.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 20 000 Kč

Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů OPERÁTOR/-KA AL OKEN, PRÁCE NA CNC. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OPERÁTOR/-KA AL OKEN, PRÁCE NA CNC, V případě zájmu se dostavte osobně na adresu Špálova 368, Sobotka nebo volejte na tel.: 727 289 094 nebo pište na e-mail okay@okayplast.cz, Požadujeme: znalost práce na CNC strojích, Mzda od 20 000,- + prémie., Zaměstnanecké výhody: stravování., Vhodné i pro občany EU.. Pracoviště: Okay plast spol. s r.o. - pracoviště sobotka, Špálova, č.p. 368, 507 43 Sobotka. Informace: Štěpán Bartko, +420 737 289 094.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Jičín - Jaroměř
15

Jičín doma podlehl Jaroměři, velké jarní trápení pokračuje

Léto mělo v sobotu generálku. Padaly teplotní rekordy

Léto mělo v sobotu generálku. Padaly teplotní rekordy

Spadla z vrcholu do propasti. Nahoru se už nevrátí

Východní Čechy - Anketa Deníku: Co si sportovní osobnosti z východočeského regionu myslí o knižní zpovědi biatlonové hvězdy Gabriely Koukalové.

FOTO: Talent a radost z umění na Lomnickém hudebním jaru

Lomnice - Město Lomnice nad Popelkou ožilo již 24. ročníkem mezinárodního festivalu hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let.

Jičín doma bojoval, přesto znovu těsně prohrál. Postupuje Karviná

Jičín - Házenkáři Jičína doma předvedli parádní výkon, když v druhém poločase dokázali smazat ztrátu sedmi branek.

V útrobách kina je ukrytý tubus

Jičín - Otevření zrekonstruovaného Biografu Český ráj se blíží. Návštěvníky by měl staronový kulturní stánek přivítat už koncem května.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT