Jeho smyslem je uchovat hru jako nehmotné evropské dědictví. Publikace Za hrou do muzea – a zpět má 178 stran, představuje hru z různých časových období i lokalit, přiblíží aktivity našich předků a nabízí také zhruba čtyřicet her pro tři věkové kategorie – mateřské, základní i střední školy. Protože partnera pro projekt našlo muzeum v Itálii, nechybí ani malé porovnání. Vytvořeny budou prezentační programy, které kolektivům umožní hry zkoumat i vyzkoušet, a to nejen v prostorách jičínského muzea.

Cíl projektu

Projekt má pomoci uvědomit si, že kulturní dědictví nesmí být zapomenuto, ale musí být předáváno dál. Navíc umožní účastníkům vyzkoušet si dovednosti a být aktivní. Katalog, jehož součástí je popis i s pravidly, může poskytnout metodiku, jak hru využít, všem, kteří pracují s dětmi. Manželé Lhotákovi také několik hraček vyrobili. Děti samy pak podle návodu mohou oživit tzv. gumotraktor. „Zjistili jsme, že současné děti v mateřských školách neznají například hru s kuličkami, duhovkami a skleněnkami,“ říká historička muzea Barbora Klipcová.
„Hra může být nositelem nového poznání, přinese nové vědomosti o středověku, o typických hrách starověku, které měly i magické a mystické funkce, přebírání například znali už v pravěku,“ dodává ředitel muzea Jaromír Gottlieb.