Mezi odborníky zavítal profesor James Hogg z Univerzity v Salzburgu i Rafal Witkowski z polské Poznaně. Hovořilo se architektuře, barokní komponované krajině, životě kartuziánského řádu a jejich působení v regionu.


Mezi hosty nechyběli místopředseda Senátu Jiří Liška, Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecké diecéze, Petr Kuřík, náměstek hejtmana a jičínský starosta Martin Puš. Včera se účastníci konference vrátili o sto padesát let zpátky, na programu byly příspěvky o kartouzách za první republiku, ústavu pro mladistvé provinilce a choré vězně, věznici v období protektorátu, ale i vyzvědačích. Vystoupili i S.M. Konsoláta Miroslava Frýdecký z Domova sv. Karla Boromejského a kaplan vězeňské služby P. Josef Kordík z Železnice.

Rok Valdštejna

Letošní rok je vyhlášen Rokem Valdštejna, který vyvrcholí v polovině listopadu otevřením velkolepé výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba, kterou připravuje Senát spolu s valdštejnskými městy. „Představeny budou exponáty, které dosud nebyly k vidění, a expozice by měla přinést i nový pohled na Valdštejna, jde o zajímavý a svým rozsahem ojedinělý výstavní projekt,“ pozval přítomné místopředseda Senátu Jiří Liška.