Jsou jimi cembalistka Edita Keglerová a flétnistka Julie Braná. V prvé části pořadu zazněly francouzské romantické skladby, v druhé díla italského baroka.