Ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem Foerster při Lepařově gymnáziu se rozhodl poděkovat učitelům za jejich práci koncertem. Všichni učitelé měli vstup zdarma, důchodci obdrželi zvací dopis. „Byla jsem příjemně potěšena, že si na nás pan starosta vzpomněl,“ uvedla dnes již penzistka Hana Drozenová.

Za klavírního doprovodu Viléma Valkouna a Pavla Krčmárika zazářila v úterý 18. března večer sopranistka Luisa Albrechtová, sólisté Miloslav Pelikán a Pavel Vančura a skvěle zpívající sbor vedený Ivanou Hanzlovou.