Organizátoři zajistili pro hosty ubytování v Husově sboru a také ve Sboru Církve českobratrské evangelické. Festival existuje díky místní radnici, která podporuje duchovní záležitosti tohoto rozměru a poskytla i tolik potřebný grant. „Moc jí děkujeme, zrovna tak jako sponzorům. Když přičteme drobné příspěvky od návštěvníků tak lze takovou akci, byť skromnou, uspořádat,“ uvedl předseda sdružení Zebín David Kracík.

Na zahájení bude v Porotním sále v 15 hodin promítnut film autora Philipa Groninga Velké ticho o životě kartuziánů v Grande Chartreuse ve Francii. Na 19. hodinu je naplánována na stejném místě ekumenická bohoslužba.
V pátek si účastníci festivalu protáhnou nohy. Ve 14 hodin navštíví ekumenickou kapli Máří Magdalény na Zebíně a jistě stihnou od 18 hodin koncert souboru historických nástrojů Musica da Chiesa opět v Porotním sále. Tam se bude konat od 20.30 hodin modlitba se zpěvy z Taizé (na večerní modlitbu navazuje modlitba u kříže) a modlitební bdění.

Přednášky

Sobota přinese v 10.30 hodin přednášku hebraistky Terezie Dubinové z OS Baševi – Kabala (židovská mystika). Po obědě ve 14 hodin promluví husitský farář Vladimír Hraba o duchovním životě v Církvi československé husitské a v 18 hodin evangelický farář Filip Susa o dnešní evangelické spiritualitě.

Večer o půl deváté se opět uskuteční modlitba se zpěvy z Taizé. „Chodíme tam, kde nás to baví, díváme se na to, co se nám líbí. Přicházím na festival povzbudit se od lidí silnějších ve víře, poučit se od vzdělanějších,“ uvedl římskokatolický farář Josef Kordík, který se zúčastnil všech šesti festivalů.