Na poslední 68. setkání na tomtéž místě zavítali také zakladatelé těchto akcí, kteří před více než třiceti lety zorganizovali první z večírků. Akce našla svá pokračování. Posledních několik let je místem konání právě robouské pohostinské zařízení, předtím byla útočištěm také hospoda Na Jívě v Podůlší.


Cílem večírků není v žádném případě jakákoliv propagace politických či jiných názorových hnutí, ale pouze pobavení se bez vedlejších záměrů; nechť se nikdo nenechá zmást revolučně zaměřenou výzdobou sálu. Tyto rekvizity pouze dodávají tu správnou atmosféru.