Ve čtyřech seminárních třídách se pod vedením renomovaných lektorů věnují pohybové a hlasové výchově, školnímu divadlu, práci s předškolními dětmi. Francouzský historik, sociolog a divadelní pedagog Julian Boal se v Porotním sále bude zabývat prostředky divadla utlačovaných. V sobotu 22. září v 15 hodin zároveň začne v Káčku přehlídka dětských divadelních souborů a recitátorů.