Stovka příznivcvů jak samotného umělce, tak jeho díla, dlouho obdivovala Mistrovy artefakty. I po ukončení oficiální části se lidé nerozcházeli, ale tvořily se debatní kroužky a v galerii panovala výborná nálada.

Na klavír zahrála Eliška Stará, promluvili Jaromír Gottlieb, Radovan Sál a Michail Ščigol.