I přes tento fakt si do druhého patra zámecké budovy, kde „zuška“ sídlí, našlo cestu několik stovek návštěvníků, mezi nimiž nebyli jen rodiče žáků. Ve všech prostorách zněla živě provozovaná hudba, v tanečním sále pod vedením Evy Černochové předváděly své umění malé baletky.

„Ukázalo se, že je dobré vsadit na kvalitní pedagogický sbor, díky němuž se v letošním roce podařilo našim žákům umístit například v celostátním kole ve hře na zobcovou flétnu, kde Darina Stránská získala první místo, nebo v Turnově, kde slavilo úspěch pěvecké trio ve složení Ivana Tůmová, Daniela Jirsová a Aneta Klapková.

Těch výtečných umístění bylo mnohem více a patří mezi ně i čestné uznání Aleně Hučíkové v VII. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Komárková. „To nechápu, že náš kluk umí po roce a půl hrát tak pěkně na klavír,“ chlubil se na chodbě svým synem hrdý tatínek. A takových bylo mnohem více.

Almanach školy

„Zuška“, jejímž zřizovatelem je jičínská radnice, vydala k svému výročí perfektně vybavený almanach popisující nejen dosavadní historii školy, ale obsahující i seznam žáků a učitelů. Kantoři si váží toho, že absolventi ZUŠ úspěšně studují na pedagogických vysokých školách a nebo se stávají studenty konzervatoří. V poslední době jsou to například Martin Bambušek, Pavel Krčmárik, Tereza Mašková, Zuzana Pelcová nebo Eliška Stará, která po konzervatoři pokračuje na VŠMU v Bratislavě.

Pavel Krčmárik již učí na zdejší „zušce“, dále studuje Univerzitu Karlovu v Praze a Zuzana Pelcová byla přijata na AMU. Škola pořádá v průběhu roku desítky koncertů, které ukazují vyspělost mladých muzikantů, zpěváků a tanečnic. Veřejnosti je znám například dětský folklorní soubor Kanafaska, jehož lidovou muziku vede v současnosti učitel a známý houslista Ondřej Koláčný.

Méně se již ví o komorním souboru Cantus firmus, klavírním souboru Chobotnice, popové kapele či dětském pěveckém sborečku Zámecké myšky, který navštěvuje třicet sedm dětí. Takových ansámblů je ve škole několik, a přestože vykazují velmi solidní interpretační úroveň, bohužel nejsou veřejnosti příliš známy. „Přeji do dalších let mnoho talentovaných studentů, nadšených kantorů a spoustu příznivců,“ uvedl starosta Jičína Martin Puš.