Návštěvníci se mohou těšit na skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Ilji Hurníka a dalších autorů. Jejich spojujícím motivem je vděčnost za dar života, víry, vnímání krásy a prožitek z umění.

Nedělní koncert v jičínské zámecké galerii začíná ve 14 hodin a je součástí oslav Dne hudby ve městě.