Jičínský rodák Bucek (1930) k výtvarnému umění přicházel postupně. Jako mladý člověk rád sportoval a dosahoval zajímavých úspěchů, jak se dočítáme v dobovém tisku; též intenzivně inklinoval k poezii, ke které ho vedlo přátelství s básníkem Jiřím Karáskem ze Lvovic a Jaroslavem Seifertem. Začal psát verše a sbírky veršů.

Měl jsem možnost některé jeho verše i rukopisné sbírky číst již v padesátých letech minulého století, když jsme spolu byli v jedné rotě PTP (Pomocné technické prapory) v Ostravskokarvinských dolech v Orlové, kde jsme museli pracovat na okolních šachtách v letech 1951 – 1953. O několik desítek dalších let jsem se příležitostně setkával s jeho poezií, kterou psal. Nejednu báseň věnoval svým přátelům, např. Jaroslavu Volfovi (Malířova katarze, Na výstavě J. Volfa…), Fr. Škodovi (Odešel přítel a malíř…) ad., jeho básnické vyznání rodnému kraji (Sonet o mém kraji, Krajině mého okouzlení), ale i mnohé jiné. Snad by stálo za úvahu z Buckových rukopisných sbírek připravit výbor básní.

Vliv na příklon Josefa Bucka k výtvarnému dění mělo poznání tvorby jičínského sochaře Josefa Vašaty. Proto Buckovy výtvarné počátky jsou spojeny se sochařskou činností, s prací v kameni, dřevě, betonu, jiném materiálu. Počátky charakterizované snahou hledání výtvarného projevu a sochařského rukopisu, postižení realistického výrazu objektu, kterým byla hlavně lidská postava (ženská). Období poznamenané houževnatým úsilím tvůrce, který se nechal inspirovat nejen náměty lidské a zvířecí postavy, ale především krásou ženské linie, námětem z pohádkové říše. Sledujeme postupné zpřesňování sochařského výrazu, přecházení od statické k dynamické poloze. Svá umělecká díla vystavoval v areálu své chaty v Březce a od roku 1982 potom na mnohých expozicích.

Keramika

Počátkem devadesátých let minulého století můžeme pozorovat Buckův zájem o tvorbu z keramické hlíny a příklon ke komornějším trojrozměrným keramickým artefaktům. V tomto období do popředí vystupuje tvorba užitkové a dekorativní keramiky. S plnou intenzitou se věnuje tvorbě užitkové keramiky, vytváří zajímavé výrobky i celé soubory a celky. Práce s hlínou Josefa Bucka láká, láká její měkkost a tvárnost, nepředvídatelné možnosti tvarového vyznání. V užitkové keramice se Josefu Buckovi dařilo uplatnit smysl pro funkčnost, charakteristickou jednoduchou tvarovou linii, uplatnit soulad nároku estetičnosti předmětu a zároveň funkčnosti. Jeho četné keramické vázy, hrníčky, hrnky, různé jiné druhy nádob vydávají svědectví o poctivé práci.

Věnoval se i dekorativní keramice, z níž do popředí vystupují krásně zdobené kachle, keramické reliéfy s rostlinnými a přírodními motivy, lidskou figurou. I v pozdějších letech se obliba k práci s hlínou projevuje především v tvorbě početných keramických podobizen, portrétů a hlav, kdy se nechal inspirovat také dojmy a postřehy ze svých zahraničních cest v Tunisku, Izraeli, Egyptě, Dominikánské republice a dalších zemí. Jen pro ilustraci z tohoto období několik děl: Hlava Masaje, Portrét muže, Roberto, Domorodá žena…

Josef Bucek je také šikovný v práci s drahokamy, vzácnými kameny a minerály, které umně opracovává, zušlechťuje, leští, brousí, využívá pro tvorbu šperků a ozdobných předmětů, z nichž rád jsem prohlížel vystavené kolekce a vitríny s krásně zdobenými náhrdelníky, náušnicemi, sponami a jiným šperkařským dílem, tvořeným pro zvýraznění krásy českých dívek a paní, ale i pro potěšení milovníků této činnosti.

Škála výtvarného zaměření Josefa Bucka je početná. Připomeňme jeho malířskou tvorbu, v níž najdeme i motivy z dálných zemí (Kubánská matka, Africká reminiscence, Arab), výtvarníkovu potřebu vyjádřit hloubku svých citů a vztahů, rezonanci a reminiscenci ke krajině, člověku malířskou technikou.

Feroart

Mnohé by bylo potřebné podrobněji zhodnotit Buckovu činnost využívání kovového odpadu k vytváření nových artefaktů. Tuto činnost a díla označuje kouzelně – feroart. Jeho výtvarné aktivity jsou spojeny s jičínskou výtvarnou skupinou STUDIO 85 (Bucek-Heber-Škoda-Volf), s níž nejraději vystavoval na společných expozicích doma i mimo vlast.

Nelze nepřipomenout jím založenou a zřízenou výstavní galerii se sídlem ve Vokšicích – Galerii J. B. Spektrum Vokšice, která za poměrně krátkou dobu trvání má za sebou hezkou řádku úspěšných a zajímavých výstav a kulturních akcí.

Přátelé díla sochaře, malíře, keramika, tvůrce šperků, krásných feroartů Josefa Bucka se s ním mohli osobně setkat na vernisáži jeho výstavy v Galerii J. B. Spektrum Vokšice dne 2. října. Mohli využít nejen příležitosti prohlédnout si dobře připravenou výstavu, ale připojit se s přáním k významnému životnímu jubileu, které bude jičínský výtvarník slavit 18. října.

Připojuji mé skromné přání příteli a jičínskému umělci Josefu Buckovi k jeho nadcházejícím osmdesátinám. Ať další čas a mnohá léta jsou doprovázena zdravím a dob〜rou tvůrčí pohodou ve jménu života a krásy! ⋌Josef Pavlík