Expozice nabízí  průřez jeho celoživotní tvorbou, které dominují plakáty, knižní grafika a další formy užité grafiky.  Při slavnostním otevření výstavy promluvil literární historik a kritik Jaroslav Med.
Moravské písně  za klavírního doprovodu Markéty Maškové přednesla Veronika Vildmanová.


Poděkování


„Všem děkuji, že jste přišli. Doufám, že až projdete krásnými prostorami Valdštejnské jízdárny, nebudete litovat své návštěvy. Přeji si,  abyste byli shovívaví. Přeci jenom plakátová tvorba není snadno sdělná a některé plakáty, které vznikly  v šedesátých letech možná mohou oslovit mé vrstevníky, ale možná  i současníky, což bylo mé přání,“ řekl Václav Ševčík.

Václav Ševčík se narodil v Prostějově v rodině známých fotografů. Po četných studijních a pracovních peripetiích se stal v roce 1953 žákem prof. Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v oboru užitá grafika a malba. Od konce padesátých let se věnuje četným výtvarným aktivitám, které zahrnuje široký pojem „užitá grafika“.

Jeho politické plakáty vyzývají ke svobodě a demokracii v tradičním masarykovsko – havlovském duchu, reflektují tragédii sovětské okupace v srpnu 1968, smrt Jana Palacha a Jana Patočky, podporují Chartu 77.

K Českému ráji váže Václava Ševčíka dlouholetý vztah. Je totiž  majitelem usedlosti v Žďánku na Sobotecku. Jičínská výstava je věnována autorovi  k jeho 80. narozeninám.