Jaroslav byl krajinářem plné reality, života i osudů naší krajiny. Ve svém Jičíně obohacuje se malířovo vidění i paleta objevem náročné krajiny města i okolí, které tak rád maloval.

Častý je motiv kostelíků, Jičína, mostků, božích muk a Trosek s reliéfem svahů nad proláklinou údolí, krajina pahorků, skal a chalup.

Malířské vyjádření krajiny předpokládá zabydlet se v jejích proměnách – jaro, léto, podzim, zima, poznávat ji v květu, na mezích polních cest i v městských uličkách.

Zralé výsledky přinesly dlouhodobé pobyty v Alžíru a Jemenu, kde pracoval jako lékař. Odtud jsou zářivé obrazy tamních veder v krajině, které později představil na mnoha výstavách a přednáškách.

S úsměvem vzpomínám na naši cestu do Paříže, kde mne provázel jako erudovaný průvodce, a odkud jsem si přivezl poučení a odvahu k realizacím vlastních objektů.

Odešel mi kamarád a sympatizant mé galerie a privátního klubu Na Hrázi v Jičíně. Přátelství čerpá z mnoha pramenů, ale nejvíce ze vzájemné úcty. ⋌Petr Heber