Celý akt začal zapálením svíce z včelího vosku (paškálu), která pak byla nesena do kostela, kde bude celý rok.

Lidé si od paškálu zažehli svoje svíčky a ztemnělý kostel se ozářil jen jejich světlem.

Ve zcela zaplněném chrámu následovala mše svatá.