V posledních dnech byli ve sklepení historické památky zalezlí archeologové a prováděli výzkum.

 „Rádi bychom návštěvníkům ukázali sklepení, do kterého bude možné sestoupit po provizorním schodišti vedoucím z haly objektu, a někdy v budoucnu zde místo něho vznikne i trvalý vstup,“ vysvětluje kastelán Jiří Vydra.


Vysvětlení archeologa


Přítomného archeologa jsme se zeptali na pracovní postup. „Kopeme vždy seshora a vybíráme nálezy, podle kterých datujeme vrstvu půdy. Podle jednotlivě usazených vrstev číslujeme půdu, kterou poznáme podle jiné barvy a struktury.“

 Po archeologickém výzkumu musí stavbu povolit památkáři a teprve poté mohou řemeslníci zahájit vlastní úpravy. Na provoz Valdštejnské lodžie každoročně putují finanční příspěvky z městské pokladny. Schodiště spadá do sekce drobné úpravy, proto musí občanské sdružení Lodžie vybudovat provizorní poschodí svépomocí a pomocí levných zdrojů.


Vize kastelána


„Chceme, aby se obyvatelé ze schodiště dostali na již zarovnanou plochu a jedním z dvěma průchodů se ocitli v podzemí, kde na ně čekají například světelné hrátky,“ uvedl Jiří Vydra.
 Expozice má být zřejmě otevřena v květnu v rámci Valdštejnských slavností.

S úpravami kastelánovi pomůže pracovní skupina, která na jeden víkend přijede do Jičína.
 Jiřího Vydry jsme se zeptali, koho vlastně napadlo okruh rozšířit. „Když jsem do Libosadu nastoupil jako nový kastelán, hned mě uchvátilo zdejší sklepení. Jen mě mrzelo, že není přístupné všem, a proto jsem i tyto prostory přítomným ukazoval. Dokonce se stalo součástí několika akcí, například masopustu,“ vysvětluje Jiří Vydra.

 Vedoucího archeologického výzkumu jsme se zeptali, zda našli něco nečekaného: „Zjistili jsme, že zkoumané vrstvy patří do 17. století. V půdě jsme našli keramické úlomky a kosti.“

 V místnosti, do které se lidé mohou v letošním roce podívat, bylo podle jedné z teorií kruhové schodiště, v té době největší v celé Evropě, a vedlo do hvězdárny. V budoucnu si občané zakoupí vstupenku a celým komplexem projdou sami, aniž by potřebovali průvodce v podobě kastelána. Mimoto v Lodžii vznikne i kavárna, kde si mohou návštěvníci zapůjčit knížku.