Rozhovor nad jeho nejnovější publikací nazvanou Albrecht z Valdštejna a jeho doba v zrcadle aforismu připravil Radovan Sál. „Ta sbírka vyšla s přispěním jičínské radnice a jsem rád, že ji mohu, byť se zpožděním (vyšla vloni), představit široké veřejnosti právě na samém počátku letošních Valdštejnských dnů,“ uvedl autor při své víkendové návštěvě rodného města.

Za pseudonymem Ivana Fontana se skrývá uznávaný odborník ing. Mojmír Soukup, CSc., který se profesně zabývá především vztahy půdy a vody v krajině. Je autorem mnoha vědeckých prací, účastní se odborných konferencí a spolupracuje na četných projektech majících vztah k přírodě.

„Ivan Fontana je žonglér slovních hříček, bonmotů a gnómů. Jeho jazyk je úsporný, tak jak si to nejkratší literární žánr – aforismus – vyžaduje. Vydal devět sbírek aforismů. Prvotinu v roce 1989, poslední v roce 2009. Autorsky je zastoupen v několika antologiích a slovnících citátů. Jmenujme alespoň Slovník myšlenek a antologii českého aforismu Nezabolí jazyk od dobrého slova. Jeho aforistické sloupky vyztužují jako balzám mnohé deníky a týdeníky. Myšlenky zazněly také v rozhlasových pořadech, čteních a večerech soudobé tvorby (Viola aj.). Bez odezvy nezůstaly ani v literárních soutěžích, v nichž autor získal četné ceny literárních porot.“

I tato slova lze najít na internetu po zadání jména příjemného muže, který je hrdý na své rodné město a těší se na setkání s nejširší veřejností v aule jičínského gymnázia tento pátek od 10.30 hodin. (ras)