Během letošních Valdštejnských slavností v Chebu ve dnech 28. - 30. srpna 2009 byla osobně přijata samotným vévodou Albrechtem z Valdštejna a měla možnost s ním na chebském hradě sedět po jeho boku, společně poobědvat a diskutovat. Postava Valdštejna nebyla Vojtovi a Matějovi rozhodně cizí, protože již od dětství v nich vzbuzuje zájem o historii jejich dědeček. Dvojčata, která se na přijetí náležitě připravila a přijela dobově ustrojena, prožila tak nezapomenutelné chvíle strávené s vévodou a jeho chotí.

Osobní audienci může absolvovat každý, kdo v rámci této turistické hry nasbírá šest razítek do mapy „Po stopách Albrechta z Valdštejna“, a to během Valdštejnských slavností v Jičíně (každý sudý rok v květnu), ve Frýdlantu (každý lichý rok v květnu) nebo každoročně v Chebu, popř. na zámku Staré Hrady a zámku Mnichovo Hradiště.

V případě zájmu o osobní setkání s Albrechtem z Valdštejna kontaktujte Mgr. Alenu Stillerovou (odbor kultury MěÚ Jičín č. tel. 493 534 170, 739 348 616, e-mailová adresa stillerova@mujicin.cz) nebo Městské informační centrum Jičín (č. tel. 493 540 390, e-mail: ic@jicin.org).
Alena Stillerová, referentka odboru kultury a cestovního ruchu, Jičín