Ti byli počátkem ledna 1943 donuceni opustit své město, do kterého se nikdy nevrátili. Přítomní měli možnost nahlédnout prostřednictvím fotografií do životního příběhu Karla Picka, který zemřel v Osvětimi.

Album si před svým odchodem do koncentračního tábora uschoval u svých známých a před nedávnou dobou bylo objeveno. Pietní nedělní vzpomínku zakončila cesta na vlakové nádraží.